Б и Р инженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-316-5 / 07.07.2014
 • Валиден от
  07.07.2014
 • Валиден до
  07.07.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Б и Р инженеринг" ЕООД
ЕИК:
121667852
Лице с представителна власт:
Енчо Атанасов Чавдаров
Седалище:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул. "Кричим", № 1, офис 11
Адрес на управление:
1406 гр. София, район "Лозенец", ул. "Кричим", № 1, офис 11; тел. 02 962 18 50; факс: 02 962 18 40; email: ebir@bnc.bg