Прицел

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-480-5 / 17.07.2014
 • Валиден от
  17.07.2014
 • Валиден до
  17.07.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Прицел" ЕООД
ЕИК:
115524675
Лице с представителна власт:
Мануела Тодорова Миленкова
Седалище:
4000 гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Младежка“, №20, вх. Б, ет.1
Адрес на управление:
4000 гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Младежка“, №20, вх. Б, ет.1, тел./факс: 032/642913, email: krum.milenkovpricel@gmail.com