Айкхорн и Ко

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-495-5 / 02.10.2014
 • Валиден от
  02.10.2014
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Айкхорн и Ко" ЕООД
ЕИК:
130308478
Лице с представителна власт:
Красимир Юлиев Христов
Седалище:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул. "Персенк"№ 73, ет.5, ап.17
Адрес на управление:
1407, гр. София, район "Лозенец", ул. "Персенк" № 73, ет.5, ап.17; тел. 981 22 45; 0887432371; факс: 981 22 44, e-mail: aichhorn@abv.bg