Дайнафорс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-542-5 / 02.10.2014
 • Валиден от
  02.10.2014
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Дайнафорс" ЕООД
ЕИК:
201255059
Лице с представителна власт:
Петър Иванов Димитров
Седалище:
1164 гр. София; бул. "Цариградско Шосе"; бл. 4; вход Б; ет. 1; ап. 4;
Адрес на управление:
1164 гр. София; бул. "Цариградско Шосе"; бл. 4; вход Б; ет. 1; ап. 4; тел. 02 946 16 16, e-mail: office@dynaforce.bg