Калина експрес 2000

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-595-5 / 02.10.2014
 • Валиден от
  02.10.2014
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Калина експрес 2000" ЕООД
ЕИК:
130984652
Лице с представителна власт:
Иван Василев Янчев
Седалище:
1000, гр.София, ул. "Уйлям Гладстон" № 25
Адрес на управление:
1797, гр. София, бул. "Г.М. Димитров" № 51; тел./факс 976 60 18, e-mail: cveti@beretaguns.com