Металика - АБ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-571-5 / 02.10.2014
 • Валиден от
  02.10.2014
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Металика - АБ" ЕООД
ЕИК:
40451281
Лице с представителна власт:
Здравко Димитров Димитров
Седалище:
1618 гр. София, район "Витоша", ул. "Иван Сусанин", № 26А
Адрес на управление:
1618, гр. София, район "Витоша", ул. "Иван Сусанин", № 26А; тел.02 9559 284, 02 8553 051; факс 02 9559 283; e-mail: metalika.ab@gmail.com