Нитроком

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-594-5 / 20.10.2014
 • Валиден от
  20.10.2014
 • Валиден до
  20.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Нитроком" АД
ЕИК:
831567864
Лице с представителна власт:
Петър Стоянов Енчев и Палмина Асенова Илиева, поотделно
Седалище:
1618 гр. София, ул. "Иван Сусанин" № 50; бл. 3; ет. 2;
Адрес на управление:
1618 гр. София, ул. "Иван Сусанин" № 50; бл. 3; ет. 2; тел. 02 9555897, факс 029555897, e-mail: office@nitrocom.bg; nitrocom94@gmail.com