Руска оръжейна компания

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-566-5 / 02.10.2014
 • Валиден от
  02.10.2014
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Руска оръжейна компания" ООД
ЕИК:
202293899
Лице с представителна власт:
Руслан Лъчезаров Ангелов, Елица Петкова Ангелова, Олег Виталиевич Ромоданов, заедно и поотделно
Седалище:
4004 гр. Пловдив, ул. "Бугариево" №5А; вход А; ет. 6; ап. 35;
Адрес на управление:
4004 гр. Пловдив, ул. "Бугариево" №5А; вход А; ет. 6; ап. 35; тел. 032 333108, факс: 032 675111, e-mail: info@rusarmscompany.com