Спешъл тактикал съплайс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-600-1 / 02.10.2014
 • Валиден от
  02.10.2014
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Спешъл тактикал съплайс" ЕООД
ЕИК:
121611743
Лице с представителна власт:
Иван Василев Янчев
Седалище:
1584 гр. София, район "Слатина", бул. "Шипченски проход", № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3, ап. 49
Адрес на управление:
1797 гр. София, бул. "Г. М. Димитров", № 51, тел./факс : 02 976 60 18, 02 9766027, 02 9760214 ; e-mail: cveti@beretaguns.com