Стар форс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-546-5 / 02.10.2014
 • Валиден от
  02.10.2014
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Стар форс" ЕООД
ЕИК:
831194803
Лице с представителна власт:
Константин Маринов Маджаров
Седалище:
1373 София, ул. "Суходолска" №2, бл.117, вх."Б", ап.9
Адрес на управление:
1373 София, ул. "Суходолска" №2, бл.117, вх."Б", ап.9, тел. 02 987 23 10, 02 987 23 42, факс 02 980 80 39, e-mail: shop.sofia@starforce.bg