СТВ Трейд

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-548-5 / 02.10.2014
 • Валиден от
  02.10.2014
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СТВ Трейд" ЕООД
ЕИК:
201165455
Лице с представителна власт:
Георги Бориславов Беров, Ян Децки, заедно и поотделно
Седалище:
1618, София, кв. "Павлово", ул. "Кота 1050" №137, ет. 5, ап. 21
Адрес на управление:
1618 София, кв. "Павлово", ул. "Кота 1050" №137, ет. 5, ап. 21, тел.02 9516198, 0888 250 519, факс 02 951 6063, e-mail: stvtrade@gmail.com