Терем - Ген. Владимир Заимов

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-492-5 / 02.10.2014
 • Валиден от
  02.10.2014
 • Валиден до
  02.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Терем - Ген. Владимир Заимов" ООД
ЕИК:
131288224
Лице с представителна власт:
Янко Златев Славов
Седалище:
2227 гр. Божурище, бул. "Европа" №10
Адрес на управление:
2227 гр. Божурище, бул. "Европа" №10, тел/факс 02 8261159, e-mail: terem_bojuriste@abv.bg