Берета трейдинг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-745-5 / 15.12.2014
 • Валиден от
  15.12.2014
 • Валиден до
  15.12.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Берета трейдинг" ЕООД
ЕИК:
831365357
Лице с представителна власт:
Хенриете Берта Алис Стефани Божилов
Седалище:
1797, гр. София, ул. "Г.М. Димитров"№ 51
Адрес на управление:
1797, гр. София, ул. "Г.М. Димитров" № 51; тел. 02 976 60 18; факс 02 971 02 14; e-mail: cveti@beretaguns.com