Нитро

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-688-5/ 15.12.2014 г. Изм. № 1 / 25.07.2017
 • Валиден от
  25.07.2017
 • Валиден до
  15.12.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Нитро" ЕООД
ЕИК:
115764604
Лице с представителна власт:
Диан Георгиев Хасабалиев
Седалище:
4000, Пловдив, ул. "Гладстон" № 60; eт. 2
Адрес на управление:
4000, Пловдив, ул. "Гладстон" № 60; eт. 2; тел: 032343536; e-mail: office@nitrosec.org