Техномарк

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-646-5 / 15.12.2014
 • Валиден от
  15.12.2014
 • Валиден до
  15.12.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Техномарк" ЕООД
ЕИК:
131443966
Лице с представителна власт:
Валентин Кръстев Станков
Седалище:
1574 гр. София, район "Слатина", ул. "проф. Цветан Лазаров", № 18, вх.1, ет.3
Адрес на управление:
1574 гр. София, район "Слатина", ул. "проф. Цветан Лазаров", № 18; вх.1, ет.3; тел. 02 979 14 20, факс 02 979 01 30; e-mail: holding@davcogroup.com;