Трансмобил

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-735-5 / 15.12.2014
 • Валиден от
  15.12.2014
 • Валиден до
  15.12.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Трансмобил" ООД
ЕИК:
831196430
Лице с представителна власт:
Добрин Иванов Иванов
Седалище:
1517 София, р-н "Подуяне", ж.к. "Сухата река", ул. "Ботьо Петков" №65
Адрес на управление:
1517 София, р-н "Подуяне", ж.к. "Сухата река", ул. "Ботьо Петков" №65, тел. 02 4396500, факс: 024396501, email: office@transmobile.eu