Т.ТРЕНДАФИЛОВ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-695-5 / 15.12.2014
 • Валиден от
  15.12.2014
 • Валиден до
  15.12.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Т.ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД
ЕИК:
121421861
Лице с представителна власт:
Мариела Нелкова Трендафилова
Седалище:
1142 гр. София, бул. „ Васил Левски“ №31, ет.1
Адрес на управление:
1142 гр. София, бул. „ Васил Левски“ №31, ет.1, тел/факс: 02 980 5773, 02 980 5382, e-mail: office@ttrendafilov.bg