Авионамс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-750-5/27.01.2015; Изм.№1 / 25.02.2015
 • Валиден от
  25.02.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Авионамс" АД
ЕИК:
000635619
Лице с представителна власт:
Йордан Георгиев Новаков
Седалище:
4023 Пловдив, ул. "Цар Симеон" №2;
Адрес на управление:
4023 Пловдив, ул. "Цар Симеон" №2; тел. 032 628984, факс: 032 63 21 75, e-mail: office.pld@avionams.com