Армс трейд

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-2-5 / 27.01.2015
 • Валиден от
  27.01.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Армс трейд" ООД
ЕИК:
203296122
Лице с представителна власт:
Александър Любомиров Димитров и Роберт Одобашич, поотделно
Седалище:
1202 София, ул. "Поп Богомил", №6, ет.1, ап.3
Адрес на управление:
1202 София, ул. "Поп Богомил", №6, ет.1, ап.3; тел./факс 02 832 44 98, e-mail: armstrade@abv.bg