Арсенал

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-774-5 / 27.01.2015
 • Валиден от
  27.01.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Арсенал" АД
ЕИК:
833067612
Лице с представителна власт:
Николай Христов Ибушев
Седалище:
6100 гр. Казанлък; ул. "Розова долина", № 100
Адрес на управление:
6100, гр. Казанлък, ул. "Розова долина", № 100; тел. 0431 63 113; факс 0431 63 332, 0431 63 132; e-mail: arsenal@arsenal-bg.com; www. arsenal-bg.com