Арсенал 2000

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-775-5 / 26.01.2015
 • Валиден от
  26.01.2015
 • Валиден до
  26.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Арсенал 2000" АД
ЕИК:
123152884
Лице с представителна власт:
Христо Николаев Ибушев
Седалище:
6100 гр. Казанлък; ул. "Розова долина", № 100;
Адрес на управление:
6100 гр. Казанлък, ул. "Розова долина", № 100; тел. 0431 64044; факс 0431 64852; email: arsenal2000@arsenal2000.com ; www. arsenal2000-bg.com