Бимпекс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-765-5 / 27.01.2015
 • Валиден от
  27.01.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Бимпекс" ООД
ЕИК:
115503396
Лице с представителна власт:
Иван Маринов Бодуров, Ирина Анатолиевна Бодурова, заедно и поотделно
Седалище:
4330 гр. Сопот, ул. "Иван Вазов", № 90
Адрес на управление:
4330 гр. Сопот, ул. "Иван Вазов", № 90; тел./факс 03134 8170, тел. 03134 6266; моб. 0889 555050; e-mai: bimpex@dir.bg