Ви Ти Ай Си ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-757-5 / 27.01.2015
 • Валиден от
  27.01.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ви Ти Ай Си ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
ЕИК:
202990631
Лице с представителна власт:
Петър Добринов Василев
Седалище:
1582 София, ж.к. "Дружба 2", бл. 202; ет. 13; ап. 56;
Адрес на управление:
1582 София, ж.к. "Дружба 2", бл. 202; ет. 13; ап. 56;, тел./факс 02 8790075, 0887 803 811; e-mail: office@vticinternational.com