Вазовски машиностроителни заводи

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-733-5 / 27.01.2015 г. Изм. № 1 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД
ЕИК:
129007111
Лице с представителна власт:
Иван Йорданов Гецов
Седалище:
4330, гр. Сопот, бул. "Иван Вазов", № 1
Адрес на управление:
4330, гр. Сопот, бул. "Иван Вазов", № 1; тел./fax 029805504; e-mail: office@vmz.bg