ЕТА - СТАНЧО АДЪРСКИ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-670-5 / 27.01.2015
 • Валиден от
  27.01.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
ЕТ "ЕТА - СТАНЧО АДЪРСКИ"
ЕИК:
121236072
Лице с представителна власт:
Станчо Ангелов Адърски
Седалище:
1309 София, ж.к. "Илинден"; Бл. 131В; Вход А; Ет. 4; Ап. 11;
Адрес на управление:
1309 София, ж.к. "Илинден"; Бл. 131В; Вход А; Ет. 4; Ап. 11; тел. 0899183288; e-mail: etta49et@gmail.com