Промишлена Електроника Инженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-689-5 / 27.01.2015
 • Валиден от
  27.01.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Промишлена Електроника Инженеринг" ООД
ЕИК:
107542924
Лице с представителна власт:
Димитър Илиев Денчев
Седалище:
5300 гр. Габрово, ул. "Иван Тончев", №13, вх. Г, ет.5, ап.13
Адрес на управление:
5300 гр. Габрово, ул. "Иван Тончев", №13, вх. Г, ет.5, ап.13; tel. 0888539592, e-mail: ieing@dir.bg