Сейдж консултантс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-755-5 / 27.01.2015
 • Валиден от
  27.01.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Сейдж консултантс" АД
ЕИК:
175224390
Лице с представителна власт:
Генчо Вълков Христов
Седалище:
1407 гр. София, бул. "Черни връх", № 32А, сграда "Ариес", ет.8
Адрес на управление:
1407 гр. София, бул. "Черни връх", № 32А, сграда "Ариес", ет.8; тел. 02 963 19 40; факс: 02 963 19 82; email: office@sageconbg.com