Стройпроект

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-3-5 / 27.01.2015
 • Валиден от
  27.01.2015
 • Валиден до
  27.01.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Стройпроект" ЕООД
ЕИК:
040720454
Лице с представителна власт:
Христо Георгиев Крушарски, Илияна Христова Крушарска, поотделно
Седалище:
1202 гр. София, район "Оборище", ул. "Будапеща", № 68
Адрес на управление:
1202, гр. София, район "Оборище", ул. "Будапеща", № 68; тел. 02 983 12 10, факс 02 983 50 35, e-mail: stroyproject@gmail.com