Феникс Инверс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-725-5 / 15.12.2014
 • Валиден от
  15.12.2014
 • Валиден до
  15.12.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Феникс Инверс" ООД
ЕИК:
820169617
Лице с представителна власт:
Пенко Михайлов Михайлов, Михаил Пенев Михайлов, Любомир Михайлов Михайлов, заедно и поотделно
Седалище:
1142 София, р-н "Средец", ул."Гургулят" №5, ет.1
Адрес на управление:
1142 София, р-н "Средец", ул."Гургулят" №5, ет.1, тел. 068603407, 0888212886, факс: 068603413, e-mail: fenixlv@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
5500 Ловеч, Северна индустриална зона, бул. "Освобождение: №10, тел. 068603407, 0888535203, факс: 068603413, e-mail: fenixlv@abv.bg