Бианор Сървисиз

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-722-5 / 25.02.2015
 • Валиден от
  25.02.2015
 • Валиден до
  25.02.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Бианор Сървисиз" ЕООД
ЕИК:
175044321
Лице с представителна власт:
Иван Димитров Димитров
Седалище:
1505 София, ул. "Черковна"№78
Адрес на управление:
1505 София, ул. "Черковна"№78, тел/факс: 02 460 4200, e-mail: info@bianor.com, georgi.kermekchiev@bianor.com
Адрес за кореспонденция:
1172 София, бул. "Александър Малинов" №51, вх.1, ет.3, тел/факс: 02 460 4200, e-mail: info@bianor.com, georgi.kermekchiev@bianor.com