Геракомерс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-5-5 / 25.02.2015
 • Валиден от
  25.02.2015
 • Валиден до
  25.02.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Геракомерс" ЕООД
ЕИК:
831549909
Лице с представителна власт:
Петър Николов Къналиев
Седалище:
1309 гр. София, район "Илинден", ж.к. "Света Троица", бл. 381, вх. Б, ет. 10, ап. 67
Адрес на управление:
1309, гр. София, район "Илинден", ж.к. "Света Троица", бл. 381, вх. Б, ет. 10, ап. 67; тел. 02 881 31 25, факс 02 8811987; 0888611345; e-mail: office@geracommerce.com; www.geracommerce.com