Европейски високо технологични системи

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-761-5 / 25.02.2015
 • Валиден от
  25.02.2015
 • Валиден до
  25.02.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Европейски високо технологични системи" ООД
ЕИК:
203245754
Лице с представителна власт:
Иван Иванов Димов
Седалище:
1000 София, ул. "Съборна" №5, ет.3
Адрес на управление:
1000 София, ул. "Съборна" №5, ет.3, тел./факс: 02 988 5175; 0889806080; e-mail: E.H.T.S.BG@gmail.com