СНИТ - 2009

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-778-5 / 25.02.2015
 • Валиден от
  25.02.2015
 • Валиден до
  25.02.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СНИТ - 2009" ООД
ЕИК:
200815373
Лице с представителна власт:
Илиана Радославова Калинкова
Седалище:
9300, гр.Добрич, ул. "Сан Стефано" №10, вх.Б, ет.5, ап.10
Адрес на управление:
9300, гр.Добрич, ул. "Сан Стефано" №10, вх.Б, ет.5, ап.10, тел/факс: 058 603366, тел. 0878388677, e-mail:snit2009@abv.bg