Трeйдмекс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-17-5 / 25.02.2015
 • Валиден от
  25.02.2015
 • Валиден до
  25.02.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Трeйдмекс" АД
ЕИК:
201479573
Лице с представителна власт:
Екатерина Здравкова Боева
Седалище:
1404 София,ж.к. "Мотописта" част 2, бл. 53 Е, вх.Б, ап.9
Адрес на управление:
1404 София,ж.к. "Мотописта" част 2, бл. 53 Е, вх.Б, ап.9, тел./ факс: 02 859 25 68, e-mail: jsc@trademex.org