Феникс - Т

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-10-5 / 25.02.2015
 • Валиден от
  25.02.2015
 • Валиден до
  25.02.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Феникс - Т" ЕООД
ЕИК:
108563514
Лице с представителна власт:
Георги Тодоров Вакрилов
Седалище:
6600 Кърджали, бул. "Беломорски" №75, вх.Б, ет.2, ап.23
Адрес на управление:
6600 Кърджали, бул. "Беломорски" №75, вх.Б, ет.2, ап.23; тел./факс: 036183227 ; еmail: fenixt@abv.bg