Аркус

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-31-5 / 23.03.2015
 • Валиден от
  23.03.2015
 • Валиден до
  23.03.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Аркус" АД
ЕИК:
129007079
Лице с представителна власт:
Банко Георгиев Банков и Дочо Георгиев Караиванов, заедно и поотделно
Седалище:
5140, гр. Лясковец, ул. "Васил Левски", № 219;
Адрес на управление:
5140, гр. Лясковец, ул. "Васил Левски", № 219; тел. 061922018; факс 0619 2 21 23; e-mail: office@arcus-bg.com; www.arcus-bg.com