Дневен ред

Документи от заседания на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Дневен ред за заседание на съвета за на 22.05.2024 г. от 14:00 часа 

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 3 от 28.03.2024 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 28.03.2024  г. от  9:30 часа 

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 23.02.2024 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на  23.02.2024 г. от  10:00 часа 

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 1 от 25.01.2024 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 25.01.2024 г. от  10:00 часа 

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 8 от 30.11.2023 г. 

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на  08.09.2023 г. от  10:00 часа 

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 7 от 27.10.2023 г. 

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No  6 от 08.09.2023 г. 

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No  5 от 17.07.2023 г. 

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на  17.07.2023 г. от  16:00 часа 

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 19.05.2023 г. 

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на  19.05.2023 г. от 13,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 3 от 13.04.2023 г. 

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 13.04.2023 г. от 10,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 17.03.2023 г. 

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 17.03.2023 г. от 10,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 1 от 17.01.2023 г. 

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 17.01.2023 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 7 от 12.12.2022 г. 

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 09.12.2022 г. от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 6 от 24.10.2022 г. 

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 24.10.2022 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 5 от 03.10.2022 г. 

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 29.09.2022 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 30.08.2022 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 30.08.2022 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 3 от 08.06.2022 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 08.06.2022 г. от 13,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 2 от 20.04.2022 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 20.04.2022 г. от 13,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 1 от 25.02.2022 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за на 25.02.2022 г. от 9,30 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 9 от 09.12.2021 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 09.12.2021 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 8 от 10.11.2021 г.

Запази като:

.pdf

Извадка от дневен ред за заседание на съвета за 10.11.2021 г. от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 7 от 13.10.2021 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 13.10.2021 г. от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 6 от 05.08.2021 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 29.07.2021 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 5 от на 29.06.2021 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 29.06.2021 г. от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 4 от на 28.04.2021 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 28.04.2021 г.

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 3 от на 29.03.2021 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 29.03.2021 г.

Запази като:

Извадка от протокол от заседание на съвета No 2 от на 24.02.2021 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 24.02.2021 г.., сряда, от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от неприсъствено заседание на съвета No 1 от 20.1.2021 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на неприсъствено заседание на 20.01.2021 г.

Запази като:

.pdf

Протокол от неприсъствено заседание на съвета No 9 от 09.12.2020 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на неприсъствено заседание на 09.12.2020 г

Запази като:

.pdf

Протокол от неприсъствено заседание на съвета No 8 от 28.10.2020 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 28.10.2020 г. от 15.00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 7 от 23.09.2020 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 23.09.2020 г. от 15.00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 6 от 12.08.2020 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 12.08.2020 г. от 15.00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 5 от 24.06.2020 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 24.06.2020 г. от 15.00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 21.05.2020 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 21.04.2020 г., четвъртък от 15.00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 01.04.2020 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за неприсъствено заседание на 01.04.2020 г.

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 2 от 27.02.2020 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 26.02.2020 г. , сряда, от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 1 от 31.1.2020 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 29.01.2020 г. , сряда, от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 10 от 04.12.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 04.12.2019 г. , сряда, от 16,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 9 от 30.10.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 30.10.2019 г., сряда, от 16,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 8 от 18.09.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 18.09.2019 г., сряда, от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 7 от 25.07.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 25.07.2019 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 6 от 01.07.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 01.07.2019 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 5 от 22.05.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 22.05.2019 г. от 16,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 12.04.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 12.04.2019 г. от 11,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 3 от 27.03.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 27.03.2019 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 27.02.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 20.02.2019 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 1 от 03.01.2019 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 03.01.2019 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 8 от 01.11.2018 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 01.11.2018 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 7 от 25.09.2018 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 19.09.2018 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 5 от 27.06.2018 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 27.06.2018 г. от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 25.05.2018 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 25.05.2018 г. от 14,30 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 3 от 11.04.2018 г.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 28.02.2018 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 11.04.2018 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 28.02.2018 г. от 15,30 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 1 от 25.01.2018 г.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 7 от 06.12.2017 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 25.01.2018 г. от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 21.11.2017 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 6 от 06.10.2017 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 06.10.2017 г. от 09,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 5 от 18.09.2017 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 18.09.2017 г. от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 3 от 25.07.2017 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 25.07.2017 г. от 13,30 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 28.03.2017 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 28.03.2017 г. (вторник) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 1 от 01.03.2017 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 01.03.2017 г. (сряда) от 15,00 часа

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 18.01.2017 г. (сряда) от 14,00 часа - отложено

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 9 от 30.11.2016 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 30.11.2016 г.(сряда) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 8 от 31.10.2016 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 31.10.2016 г. (понеделник) от 16,00 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 7 от 20.09.2016 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 31.08.2016 г. (сряда) от 14,00 часа - отложено

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 6 от 20.07.2016 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 20.07.2016 г. (сряда) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 5 от 29.06.2016 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 29.06.2016 г. (сряда) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 18.05.2016 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 18.05.2016 г. (сряда) от 14,30 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 3 от 30.03.2016 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 30.03.2016 г. (сряда) от 14,30 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 24.02.2016 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 24.02.2016 г. (сряда) от 14,30 часа

Запази като:

.pdf

Извадка от протокол от заседание на съвета No 1 от 27.01.2016 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 27.01.2016 г. (сряда) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 11 от 02.12.2015 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за за 02.12.2015 г. (сряда) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 10 от 28.10.2015 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за за 28.10.2015 г. (сряда) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 9 от 16.09.2015 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за за 16.09.2015 г. (сряда) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 7 от 08.07.2015 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 08.07.2015 г. (сряда) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 6 от 03.06.2015 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 03.06.2015 г. (сряда) от 14,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 5 от 29.04.2015 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 29.04.2015 г. (сряда) от 14,00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 23.03.2015 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 23.03.2015 г. (понеделник) от 14,00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 25.02.2015 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 25.02.2015 г. (сряда) от 14,00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 1 от 27.01.2015 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 27.01.2015 г. от 14,00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 10 от 15.12.2014 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 15.12.2014 г. от 14,00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 9 от 20.10.2014 г. - неприсъствен

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 8 от 02.10.2014 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 02.10.2014 г. от 14,00

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 7 от 18.07.2014 г. - неприсъствен

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 6 от 07.07.2014 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 07.07.2014 г. от 16,00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 5 от 05.06.2014 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 05.06.2014 г. от 16,00 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 14.05.2014 г. - неприсъствен

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 3 от 01.04.2014 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 01.04.2014 г. от 16,30 ч.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 25.02.2014 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 25.02.2014 г. от 16,00 ч

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 1 от 21.01.2014 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 21.01.2014 г. от 16,00 ч

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 8 от 25.11.2013 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 25.11.2013 г. от 16,30 ч

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 7 от 15.10.2013 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 15.10.2013 г. от 16.00 ч

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 6 от 11.09.2013 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 11.09.2013 г. от 16.00

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 5 от 13.08.2013 г. - неприсъствен

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 19.07.2013 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 19.07.2013 г. от 16.30

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 3 от 26.04.2013 г.

Запази като:

.pdf

невен ред за заседание на съвета за 26.04.2013 г. от 16,30

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 04.03.2013 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 04.03.2013 г. от 13,00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 1 от 24.01.2013 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 24.01.2013 г. от 14.00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 14.11.2012 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 14.11.2012 г. от 16.00 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 3 от 26.6.2012 г.

Запази като:

.pdf

Документи от заседания на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната за изпълнението на Закона за ескпортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

Дневен ред за заседание на съвета за 26.06.2012 г. от 14,30 часа

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 24.04.2012 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 24.04.2012 г. от 12,30 часа

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 22.02.2012 г. от 13,00 часа

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 21.12.2011 г. от 13,00 часа

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 18.10.2011 г. от 13,00 часа

Запази като:

.pdf

Проект на дневен ред за заседание на съвета за 05.07.2011 г.

Запази като:

.pdf

Проект на Стратегията за развитие на българската отбранителна технологична индустриална база

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 27.05.2011 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 29.04.2011 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 24.03.2011 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 02.02.2011 г.

Запази като:

.pdf

КРИТЕРИИ за изготвяне списък на предприятията от българската отбранителна промишленост

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 23.11.2010 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета за 13.10.2010 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета от 29.07.2010 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред за заседание на съвета от 18.06.2010 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред от заседание на съвета от 29.04.2010 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред от заседание на съвета от 26.03.2010 г.

Запази като:

.pdf

Дневен ред от заседание на съвета от 29.01.2010 г.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 4 от 25.06.2009 г.

Запази като:

.pdf

Протокол от заседание на съвета No 2 от 30.03.2009 г.

Запази като:

.pdf