Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната – чл. 6, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 2, ал. 3 от ПрПрЗЕКПСОИТДУ

Фирма № на документ # Валиден от Валиден до До Статус
авер трейдинг "АВЕР ТРЕЙДИНГ" ООД 03.09-68-5/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
авионамс "АВИОНАМС" АД 03.09-178-5/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
авиостарт "АВИОСТАРТ" ООД 03.09-138-5/09.12.2021 2021-12-09 09.12.2021 2026-12-09 09.12.2026 1
авиотехника "АВИОТЕХНИКА" ЕООД 03.09-16-5/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
авл-софия "АВЛ-СОФИЯ " ЕООД 03.09-103-5/30.10.2019 2019-10-30 30.10.2019 2024-10-30 30.10.2024 1
адвантех "АДВАНТЕХ" ЕООД 03.09-91-5/01.07.2019 2019-07-01 01.07.2019 2024-07-01 01.07.2024 1
аероспейс технолоджи корп "АЕРОСПЕЙС ТЕХНОЛОДЖИ КОРП" ЕООД 03.09-84-5/29.06.2021 2021-06-29 29.06.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
ай-би трейдинг бг "АЙ-БИ ТРЕЙДИНГ БГ" ЕООД 03.09-66-5/29.06.2021 2021-06-29 29.06.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
айесди бг "АЙЕСДИ БГ" ЕООД 03.09-71-5/19.05.2023 2023-05-19 19.05.2023 2028-05-19 19.05.2028 1
айесди българия "АЙЕСДИ БЪЛГАРИЯ " ООД 03.09-104-5/13.10.2021 2021-10-13 13.10.2021 2026-10-13 13.10.2026 1
айкхорн и ко "АЙКХОРН И КО" ЕООД 03.09-138-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
акуис "АКУИС " ЕООД 03.09-81-5/23.09.2020 2020-09-23 23.09.2020 2025-09-23 23.09.2025 1
алгънс "АЛГЪНС" ЕООД 03.09-72-5/29.06.2021 Изм.№1 / 2022 г/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2026-06-29 29.06.2026 1
алексис "АЛЕКСИС" ЕООД 03.09-37-5/22.05.2019 Изм. №1/13.04.2023/13.04.2023 2023-04-13 13.04.2023 2024-05-22 22.05.2024 1
алтатом "АЛТАТОМ" ООД 03.09-38-5/01.04.2020 2020-04-01 01.04.2020 2025-04-01 01.04.2025 1
алуком "АЛУКОМ" АД 03.09-128-5/10.11.2021 2021-11-10 10.11.2021 2026-11-10 10.11.2026 1
американ вангард инженеринг "АМЕРИКАН ВАНГАРД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 03.09-49-5/08.06.2022 2022-06-08 08.06.2022 2027-06-08 08.06.2027 1
аполо инженеринг "АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 03.09-142-5/20.01.2021 2021-01-20 20.01.2021 2026-01-20 20.01.2026 1
арm трейд енд консултинг "АРM ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ" ООД 03.09-85-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
арес армс "АРЕС АРМС" ЕООД 03.09-127-5/19.05.2023 2023-05-19 19.05.2023 2028-05-19 19.05.2028 1
арес армс "АРЕС АРМС" ЕООД ./19.05.2023 2023-05-19 19.05.2023 2028-05-19 19.05.2028 1
арес интернешънъл "АРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 03.09-117-5/25.02.2022 Изм. №1/30.08.2022/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
аркон консулт "АРКОН КОНСУЛТ " ЕООД 03.09-93-5/13.10.2021 2021-10-13 13.10.2021 2026-10-13 13.10.2026 1
аркон партнърс "АРКОН ПАРТНЪРС " ООД 03.09-50-5/08.06.2022 2022-06-08 08.06.2022 2027-06-08 08.06.2027 1
аркус "АРКУС" АД 03.09-18-5/27.02.2020 2020-02-27 27.02.2020 2025-02-27 27.02.2025 1
арм трейд енд консултантс "АРМ ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТАНТС" ООД 03.09-98-5/13.10.2021 Изм. №1/08.09.2023/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2026-10-13 13.10.2026 1
арм-бг "АРМ-БГ " ООД 03.09-21-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1
арма артис лоджистикс "АРМА АРТИС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД 03.09-35-5/01.04.2020 2020-04-01 01.04.2020 2025-04-01 01.04.2025 1
арма трейдинг 3339 "АРМА ТРЕЙДИНГ 3339" ЕООД 03.09-40-5/13.04.2023 2023-04-13 13.04.2023 2028-04-13 13.04.2028 1
армада понтика "АРМАДА ПОНТИКА" ЕООД 03.09-146-5/20.01.2021 2021-01-20 20.01.2021 2026-01-20 20.01.2026 1
армако "АРМАКО " АД 03.09-69-5/ 01.07.2019 Изм.№1 / 2020 г/24.06.2020 2020-06-24 24.06.2020 2024-07-01 01.07.2024 1
арматек "АРМАТЕК" ЕООД 03.09-182-5/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
арматек интернешънъл "АРМАТЕК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД 03.09-130-5/12.12.2022 2022-12-12 12.12.2022 2027-12-12 12.12.2027 1
армико "АРМИКО" ЕООД 03.09-51-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
армико груп "АРМИКО ГРУП" ООД 03.09-152-5/25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2029-01-25 25.01.2029 1
армити "АРМИТИ" ООД 03.09-58-5/30.8.2022 Изм. №1/24.10.2022/24.10.2022 2022-10-24 24.10.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
армитранс "АРМИТРАНС" ООД 03.09-36-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
армс кийпинг "АРМС КИЙПИНГ" ООД 03.09-15-5/08.06.2022 2022-06-08 08.06.2022 2027-06-08 08.06.2027 1
армтрекс "АРМТРЕКС" ООД 03.09-109-5/27.10.2023 2023-10-27 27.10.2023 2028-10-27 27.10.2028 1
армшилд "АРМШИЛД" ЕООД 03.09-102-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
армъри "АРМЪРИ" АД 03.09-110-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
армъри бг "АРМЪРИ БГ" ЕООД 03.09-109-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
арсенал "АРСЕНАЛ " АД 03.09-148-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-12-04 04.12.2024 1
арсенал - 2000 "АРСЕНАЛ - 2000" АД 03.09-157-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-12-04 04.12.2024 1
арта консултинг "АРТА КОНСУЛТИНГ" ЕООД 03.09-49-5/13.04.2023 2023-04-13 13.04.2023 2028-04-13 13.04.2028 1
асса - инженеринг "АССА - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 03.09-46-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
атл българия "АТЛ БЪЛГАРИЯ" ООД 03.09-9-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
атлас интернационале "АТЛАС ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ" ЕООД 03.09-20-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
ахелой опм "АХЕЛОЙ ОПМ" ООД 03.09-122-5/13.10.2021 2021-10-13 13.10.2021 2026-10-13 13.10.2026 1
б и р инженеринг "Б И Р ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД 03.09-115-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
балкански ловец "БАЛКАНСКИ ЛОВЕЦ" ЕООД 03.09-82-5/13.10.2021 2021-10-13 13.10.2021 2026-10-13 13.10.2026 1
балкантел "БАЛКАНТЕЛ" ООД 03.09-136-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
бамекс-98 "БАМЕКС-98" АД 03.09-137-5/20.01.2021 2021-01-20 20.01.2021 2026-01-20 20.01.2026 1
барета трейдинг "БАРЕТА ТРЕЙДИНГ" ЕООД 03.09-126-5/28.10.2020 2020-10-28 28.10.2020 2025-10-28 28.10.2025 1
безконтактни мултиплексорни вериги "БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ" ЕООД 03.09-47-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
бета тех интернешънъл "БЕТА ТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 03.09-27-5/01.04.2020 Изм. №1/30.08.2022/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2025-04-01 01.04.2025 1
бианор сървисиз "БИАНОР СЪРВИСИЗ" ЕООД 03.09-34-5/08.06.2022 2022-06-08 08.06.2022 2027-06-08 08.06.2027 1
бимекс "БИМЕКС" ЕООД 03.09-50-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
бимпекс "БИМПЕКС" ООД 03.09-168-5/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
био хран инвест "БИО ХРАН ИНВЕСТ" ООД 03.09-68-5/17.07.2023 2023-07-17 17.07.2023 2028-07-17 17.07.2028 1
блазер груп габрово "БЛАЗЕР ГРУП ГАБРОВО" ЕООД 03.09-81-5/29.06.2021 2021-06-29 29.06.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
блек ероу оп "БЛЕК ЕРОУ ОП" ЕООД 03.09-30-5/13.04.2023 2023-04-13 13.04.2023 2028-04-13 13.04.2028 1
бул сток трейд "БУЛ СТОК ТРЕЙД" ЕООД 03.09-70-5/29.06.2021 2021-06-29 29.06.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
бул-ер-интернешънъл "БУЛ-ЕР-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 03.09-64-5/28.04.2021 2021-04-28 28.04.2021 2026-04-28 28.04.2026 1
бул-рус трейд "БУЛ-РУС ТРЕЙД" ЕООД 03.09-1-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
булармас "БУЛАРМАС" ЕООД 03.09-45-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
булкомерс кс "БУЛКОМЕРС КС" ЕООД 03.09-134-5/10.11.2021 2021-11-10 10.11.2021 2026-11-10 10.11.2026 1
булстрой груп "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД 03.09-121-5/12.12.2022 2022-12-12 12.12.2022 2027-12-12 12.12.2027 1
бултекспро "БУЛТЕКСПРО" ООД 03.09-19-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1
бултехнотрейд "БУЛТЕХНОТРЕЙД" ЕООД 03.09-131-5/25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2029-01-25 25.01.2029 1
бумеранг секюрити "БУМЕРАНГ СЕКЮРИТИ" ЕООД 03.09-33-5/27.06.2018 2018-06-27 27.06.2018 2023-06-27 27.06.2023 1
българска индустриална инжинерингова компания "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ИНЖИНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ" ЕООД 03.09-153-5/25.02.2022 2022-02-25 25.02.2022 2027-02-25 25.02.2027 1
български индустриален инженеринг и маркетинг "БЪЛГАРСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ И МАРКЕТИНГ" АД 03.09-119-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
български индустриален инженеринг и мениджмънт "БЪЛГАРСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ" АД 03.09-184-5/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
бългериън армс енд дифенс системс "БЪЛГЕРИЪН АРМС ЕНД ДИФЕНС СИСТЕМС" ЕООД 03.09-127-5/20.01.2021 2021-01-20 20.01.2021 2026-01-20 20.01.2026 1
бългериън дифенс инженеринг груп "БЪЛГЕРИЪН ДИФЕНС ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП" ООД 03.09-89-5/23.09.2020 Изм. №1/12.12.2022/12.12.2022 2022-12-12 12.12.2022 2025-09-23 23.09.2025 1
бългериън милитъри манюфекчъринг груп "БЪЛГЕРИЪН МИЛИТЪРИ МАНЮФЕКЧЪРИНГ ГРУП" ЕООД 03.09-31-5/13.04.2023 2023-04-13 13.04.2023 2028-04-13 13.04.2028 1
вазовски машиностроителни заводи "ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ" ЕАД 03.09-180-5/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
вак 15 "ВАК 15" ЕООД 03.09-34-5/27.06.2018 2018-06-27 27.06.2018 2023-06-27 27.06.2023 1
вал технолоджис "ВАЛ ТЕХНОЛОДЖИС" ООД 03.09-148-5/17.01.2023 Изм. №1/17.07.2023/17.07.2023 2023-07-17 17.07.2023 2028-01-17 17.01.2028 1
ваптех "ВАПТЕХ" ЕАД 03.09-54-5/17.07.2023 2023-07-17 17.07.2023 2028-07-17 17.07.2028 1
велчев "ВЕЛЧЕВ" ЕООД 03.09-105-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
вертекс "ВЕРТЕКС" ЕООД 03.09-138-5/20.01.2021 2021-01-20 20.01.2021 2026-01-20 20.01.2026 1
ви ти ай си интернешънъл "ВИ ТИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 03.09-158-5/30.10.2019 Изм. №1/30.08.2022/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2024-10-30 30.10.2024 1
виа 2000 "ВИА 2000" ООД 03.09-9-5/25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2029-01-25 25.01.2029 1
видекс инженеринг "ВИДЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 03.09-12-5/25.02.2022 2022-02-25 25.02.2022 2027-02-25 25.02.2027 1
витипи груп "ВИТИПИ ГРУП" ЕООД 03.09-66-5/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
геодар "ГЕОДАР" ООД 03.09-26-5/27.03.2019 2019-03-27 27.03.2019 2024-03-27 27.03.2024 1
геракомерс "ГЕРАКОМЕРС" ЕООД 03.09-8-5/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
гис инвестиране "ГИС ИНВЕСТИРАНЕ" ООД 03.09-31-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
глобал сат "ГЛОБАЛ САТ" ЕООД 03.09-59-5/01.07.2019 2019-07-01 01.07.2019 2024-07-01 01.07.2024 1
глобалконсулта "ГЛОБАЛКОНСУЛТА" ЕООД 03.09-122-5/09.12.2020 2020-12-09 09.12.2020 2025-12-09 09.12.2025 1
глобални електронни решения "ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ" ЕООД 03.09-167-5/ 31.01.2020 Изм. №1/25.01.2024 г./25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2025-01-31 31.01.2025 1
грейт беър технолоджи - българия "ГРЕЙТ БЕЪР ТЕХНОЛОДЖИ - БЪЛГАРИЯ" ООД 03.09-51-5/13.04.2023 2023-04-13 13.04.2023 2028-04-13 13.04.2028 1
грийн енерджи пауър "ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАУЪР" ЕООД 03.09-75-5/30.11.2023 2023-11-30 30.11.2023 2028-11-30 30.11.2028 1
гсм аеро бг "ГСМ АЕРО БГ" ЕООД 03.09-129-5/10.11.2021 2021-11-10 10.11.2021 2026-11-10 10.11.2026 1
гънс. бг "ГЪНС. БГ" ЕООД 03.09-125-5/09.12.2020 2020-12-09 09.12.2020 2025-12-09 09.12.2025 1
д.и.г. "Д.И.Г." АД 03.09-22-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
деф корп "ДЕФ КОРП" ЕООД 03.09-27-5/17.07.2023 2023-07-17 17.07.2023 2028-07-17 17.07.2028 1
дефенс "ДЕФЕНС" ЕООД 03.09-63-5/24.06.2020 2020-06-24 24.06.2020 2025-06-24 24.06.2025 1
дефенс капитал индъстри (дки) "ДЕФЕНС КАПИТАЛ ИНДЪСТРИ (ДКИ) " ООД 03.09-12-5/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
дефенс солюшънс системс "ДЕФЕНС СОЛЮШЪНС СИСТЕМС" ЕООД 03.09-126-5/27.10.2023 2023-10-27 27.10.2023 2028-10-27 27.10.2028 1
дефтрейнинг "ДЕФТРЕЙНИНГ" ЕООД 03.09-80-5/03.10.2022 2022-10-03 03.10.2022 2027-10-03 03.10.2027 1
джайден българия "ДЖАЙДЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД 03.09-113-5/19.05.2023 2023-05-19 19.05.2023 2028-05-19 19.05.2028 1
джамбо св "ДЖАМБО СВ" ООД 03.09-74-5/01.07.2019 2019-07-01 01.07.2019 2024-07-01 01.07.2024 1
джей кей текно -трейд "ДЖЕЙ КЕЙ ТЕКНО -ТРЕЙД" ЕООД 03.09-39-5/22.05.2019 Изм. №1/01.04.2020/01.04.2020 2020-04-01 01.04.2020 2024-05-22 22.05.2024 1
диму груп "ДИМУ ГРУП" ЕООД 03.09-89-5/01.07.2019 2019-07-01 01.07.2019 2024-07-01 01.07.2024 1
динамик армс "ДИНАМИК АРМС" ЕООД 03.09-67-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
динамик ресурс "ДИНАМИК РЕСУРС" ООД 03.09-140-5/30.10.2019 Изм. №1/12.08.2020/12.08.2020 2020-08-12 12.08.2020 2024-10-30 30.10.2024 1
динамит нобел балкан "ДИНАМИТ НОБЕЛ БАЛКАН" ЕООД 03.09-24-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
динс инженеринг "ДИНС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 03.09-102-5/03.10.2022 2022-10-03 03.10.2022 2027-10-03 03.10.2027 1
дифенс продуктс енд системс "ДИФЕНС ПРОДУКТС ЕНД СИСТЕМС" ООД 03.09-73-5/17.07.2023 2023-07-17 17.07.2023 2028-07-17 17.07.2028 1
дрегер българия "ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД 03.09-86-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
дунарит "ДУНАРИТ" АД 03.09-49-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
е-капитал "Е-КАПИТАЛ" ООД 03.09-64-5/01.07.2019 Изм. №1/04.12.2019/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-07-01 01.07.2024 1
евеликс българия "ЕВЕЛИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД 03.09-77-5/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
евро техно експорт "ЕВРО ТЕХНО ЕКСПОРТ" ЕООД 03.09-104-5/23.09.2020 2020-09-23 23.09.2020 2025-09-23 23.09.2025 1
ей ти интернешънъл "ЕЙ ТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 03.09-141-5/09.12.2021 2021-12-09 09.12.2021 2026-12-09 09.12.2026 1
ейенджи трейдинг енд консултинг "ЕЙЕНДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД 03.09-22-5/27.02.2020 Изм.№1/24.02.2021/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2025-02-27 27.02.2025 1
екзек тех "ЕКЗЕК ТЕХ" ЕООД 03.09-149-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1
еко био енерджи "ЕКО БИО ЕНЕРДЖИ" ЕООД 03.09-40-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
екомат - м "ЕКОМАТ - М" ЕООД 03.09-5-5/27.02.2019 2019-02-27 27.02.2019 2024-02-27 27.02.2024 1
ексим енерджи трейдинг "ЕКСИМ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ" ООД 03.09-78-5/12.08.2020 2020-08-12 12.08.2020 2025-08-12 12.08.2025 1
ексим-м "ЕКСИМ-М" ЕООД 03.09-11-5/25.02.2022 2022-02-25 25.02.2022 2027-02-25 25.02.2027 1
експлорър инвестмънт груп "ЕКСПЛОРЪР ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" ЕООД 03.09-130-5/10.11.2021 2021-11-10 10.11.2021 2026-11-10 10.11.2026 1
електрон прогрес "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС" ЕАД 03.09-119-5/13.10.2021 Изм.№1/12.12.2022/12.12.2022 2022-12-12 12.12.2022 2026-10-13 13.10.2026 1
електрон прогрес системс "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС СИСТЕМС" ЕАД 03.09-13-5/27.02.2020 2020-02-27 27.02.2020 2025-02-27 27.02.2025 1
елкотех-синхрон "ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН" ООД 03.09-88-5/03.10.2022 2022-10-03 03.10.2022 2027-10-03 03.10.2027 1
елметинженеринг "ЕЛМЕТИНЖЕНЕРИНГ" АД 03.09-25-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
еловица 1895 "ЕЛОВИЦА 1895" АД 03.09-111-5/25.02.2022 2022-02-25 25.02.2022 2027-02-25 25.02.2027 1
ем еф груп сълюшънс "ЕМ ЕФ ГРУП СЪЛЮШЪНС" ЕООД 03.09-115-5/03.01.2019 2019-01-03 03.01.2019 2024-01-03 03.01.2024 1
емко "ЕМКО" ООД 03.09-151-5/25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2029-01-25 25.01.2029 1
еммонт "ЕММОНТ" АД 03.09-165-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2026-12-04 04.12.2026 1
енергия "ЕНЕРГИЯ" ЕООД 03.09-79-5/29.06.2021 2021-06-29 29.06.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
еуропа консуленце "ЕУРОПА КОНСУЛЕНЦЕ" ЕООД 03.09-36-5/20.04.2022 2022-04-20 20.04.2022 2027-04-20 20.04.2027 1
завод за пружини "ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ" АД 03.09-28-5/01.04.2020 2020-04-01 01.04.2020 2025-04-01 01.04.2025 1
занков 1 "ЗАНКОВ 1" ЕООД 03.09-36-5/01.04.2020 2020-04-01 01.04.2020 2025-04-01 01.04.2025 1
заримекс "ЗАРИМЕКС" ООД 03.09-54-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
зебра "ЗЕБРА" АД 03.09-132-5/20.04.2022 2022-04-20 20.04.2022 2027-04-20 20.04.2027 1
зенит електроникс "ЗЕНИТ ЕЛЕКТРОНИКС" ЕООД 03.09-61-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
и.д.ф. бг "И.Д.Ф. БГ" ЕООД 03.09-159-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-12-04 04.12.2024 1
ида трейдинг "ИДА ТРЕЙДИНГ" ЕООД 03.09-97-5/23.09.2020 2020-09-23 23.09.2020 2025-09-23 23.09.2025 1
инком-94 "ИНКОМ-94" ЕООД 03.09-96-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
инкома – цанка георгиева ЕТ "ИНКОМА – ЦАНКА ГЕОРГИЕВА" 03.09-99-5/25.07.2019 2019-07-25 25.07.2019 2024-07-25 25.07.2024 1
иновативни системи и технологии "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД 03.09-108-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
иноксис 01 "ИНОКСИС 01" ООД 03.09-52-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
интел хели "ИНТЕЛ ХЕЛИ" ООД 03.09-130-5/20.01.2021 2021-01-20 20.01.2021 2026-01-20 20.01.2026 1
интелбилд "ИНТЕЛБИЛД" ЕООД 03.09-23-5/13.04.2023 2023-04-13 13.04.2023 2028-04-13 13.04.2028 1
интернешънъл арморд груп бг "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АРМОРД ГРУП БГ" ЕООД 03.09-73-5/29.06.2021 Изм. №1/09.12.2021/09.12.2021 2021-12-09 09.12.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
инуша "ИНУША" ЕООД 03.09-52-5/28.04.2021 2021-04-28 28.04.2021 2026-04-28 28.04.2026 1
йотов и син "ЙОТОВ И СИН" ООД 03.09-157-5/25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2029-01-25 25.01.2029 1
йотов и син българия "ЙОТОВ И СИН БЪЛГАРИЯ" ООД 03.09-86-5/01.07.2019 2019-07-01 01.07.2019 2024-07-01 01.07.2024 1
каландор "КАЛАНДОР" ЕООД 03.09-147-5/09.12.2021 2021-12-09 09.12.2021 2026-12-09 09.12.2026 1
калина експрес 2000 "КАЛИНА ЕКСПРЕС 2000" ЕООД 03.09-77-5/25.07.2019 2019-07-25 25.07.2019 2024-07-25 25.07.2024 1
караш инвест "КАРАШ ИНВЕСТ" ЕООД 03.09-57-5/ 30.08.2022 Изм. №1/ 17.07.2023/17.07.2023 2023-07-17 17.07.2023 2027-08-30 30.08.2027 1
кемстийл "КЕМСТИЙЛ" ЕООД 03.09-154-5/25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2029-01-25 25.01.2029 1
кий консултант "КИЙ КОНСУЛТАНТ" ЕООД 03.09-143-5/17.01.2023 2023-01-17 17.01.2023 2028-01-17 17.01.2028 1
кинтекс "КИНТЕКС" ЕАД 03.09-46-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
контракс "КОНТРАКС" АД 03.09-11-5/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
коорис "КООРИС" ООД 03.09-69-5/29.06.2021 2021-06-29 29.06.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
корп. инвест трейдинг "КОРП. ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ " ЕООД 03.09-33-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1
крез армъри "КРЕЗ АРМЪРИ " ЕООД 03.09-66-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
лаватрейд "ЛАВАТРЕЙД" ЕООД 03.09-124-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
ласа инжинеринг "ЛАСА ИНЖИНЕРИНГ" ООД 03.09-99-5/23.09.2020 2020-09-23 23.09.2020 2025-09-23 23.09.2025 1
латекоер българия "ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД 03.09-104-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
ликонекс "ЛИКОНЕКС" ЕООД 03.09-34-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
лилтек дифенс "ЛИЛТЕК ДИФЕНС" ЕАД 03.09-62-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
лодоз консулт "ЛОДОЗ КОНСУЛТ" ЕООД 03.09-71-5/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
ломини "ЛОМИНИ" ООД 03.09-29-5/01.04.2020 2020-04-01 01.04.2020 2025-04-01 01.04.2025 1
магенид "МАГЕНИД" ЕООД 03.09-16-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
макрафт "МАКРАФТ" ЕООД 03.09-50-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
марс армор "МАРС АРМОР" ООД 03.09-174-5/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
мартима "МАРТИМА" ЕООД 03.09-65-5/19.05.2023 2023-05-19 19.05.2023 2028-05-19 19.05.2028 1
матега "МАТЕГА" ООД 03.09-29-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
международно бизнес управление "МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ" ООД 03.09-19-5/25.02.2022 2022-02-25 25.02.2022 2027-02-25 25.02.2027 1
метал ривър "МЕТАЛ РИВЪР" ООД 03.09-28-5/20.04.2022 Изм. №1/12.12.2022/12.12.2022 2022-12-12 12.12.2022 2027-04-20 20.04.2027 1
металика - аб "МЕТАЛИКА - АБ" ЕООД 03.09-123-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
металика комерс "МЕТАЛИКА КОМЕРС" ЕООД 03.09-150-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1
металхим бг "МЕТАЛХИМ БГ" ООД 03.09-80-5/12.08.2020 2020-08-12 12.08.2020 2025-08-12 12.08.2025 1
металхим-комерс "МЕТАЛХИМ-КОМЕРС" АД 03.09-8-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
метарекс "МЕТАРЕКС" ООД 03.09-105-5/13.10.2021 2021-10-13 13.10.2021 2026-10-13 13.10.2026 1
милара "МИЛАРА" ООД 03.09-66-5/12.08.2020 2020-08-12 12.08.2020 2025-08-12 12.08.2025 1
милитъри продакшън интернешънъл "МИЛИТЪРИ ПРОДАКШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 03.09-3-5/27.02.2019 2019-02-27 27.02.2019 2024-02-27 27.02.2024 1
милса "МИЛСА" ЕООД 03.09-84-5/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
милтех "МИЛТЕХ" ЕООД 03.09-20-5/27.02.2020 2020-02-27 27.02.2020 2025-02-27 27.02.2025 1
мк гън "МК ГЪН " ЕООД 03.09-58-5/19.05.2023 2023-05-19 19.05.2023 2028-05-19 19.05.2028 1
моба "МОБА" ЕООД 03.09-17-5/01.04.2020 2020-04-01 01.04.2020 2025-04-01 01.04.2025 1
моно-2 "МОНО-2" ЕООД 03.09-144-5/25.02.2022 2022-02-25 25.02.2022 2027-02-25 25.02.2027 1
мп пропърти 2021 "МП ПРОПЪРТИ 2021" ЕООД 03.09-38-5/08.06.2022 2022-06-08 08.06.2022 2027-06-08 08.06.2027 1
мтг-делфин "МТГ-ДЕЛФИН" АД 03.09-61-5/28.04.2021 2021-04-28 28.04.2021 2026-04-28 28.04.2026 1
мтс интернешънъл "МТС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 03.09-99-5/05.08.2021 2021-08-05 05.08.2021 2026-08-05 05.08.2026 1
найтхог - българия "НАЙТХОГ - БЪЛГАРИЯ" АД 03.09-42-5/29.06.2021 2021-06-29 29.06.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
нбг къмпани "НБГ КЪМПАНИ " ЕООД 03.09-112-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
нейвъл технолоджи българия "НЕЙВЪЛ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 03.09-26-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1
нерина технолоджи "НЕРИНА ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД 03.09-62-5/24.06.2020 2020-06-24 24.06.2020 2025-06-24 24.06.2025 1
нибиру инженеринг "НИБИРУ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 03.09-154-5/17.01.2023 2023-01-17 17.01.2023 2028-01-17 17.01.2028 1
ник амунишън "НИК АМУНИШЪН" ЕООД 03.09-10-5/25.02.2022 2022-02-25 25.02.2022 2027-02-25 25.02.2027 1
ник-2007 "НИК-2007" ООД 03.09-98-5/20.05.2021 2021-05-20 20.05.2021 2026-05-20 20.05.2026 1
нити "НИТИ" ЕАД 03.09-42-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
нитро "НИТРО" ЕООД 03.09-164-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-12-04 04.12.2024 1
нитроком "НИТРОКОМ" АД 03.09-125-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
обсидиан трейд "ОБСИДИАН ТРЕЙД " ЕООД 03.09-34-5/01.04.2020 Изм. №1/03.10.2022 Изм. №2/27.10.2023/27.10.2023 2023-10-27 27.10.2023 2025-04-01 01.04.2025 1
омз "ОМЗ" ООД 03.09-117-5/20.01.2021 2021-01-20 20.01.2021 2026-01-20 20.01.2026 1
оптексим "ОПТЕКСИМ" АД 03.09-34-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
оптико трейд "ОПТИКО ТРЕЙД" ЕООД 03.09-56-5/28.04.2021 2021-04-28 28.04.2021 2026-04-28 28.04.2026 1
оптикоелектрон груп "ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП" АД 03.09-93-5/23.09.2020 2020-09-23 23.09.2020 2025-09-23 23.09.2025 1
оптикс "ОПТИКС" АД 03.09-19-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
оптокоелектрон "ОПТОКОЕЛЕКТРОН " АД 03.09-101-5/27.10.2023 2023-10-27 27.10.2023 2028-10-27 27.10.2028 1
орбитала "ОРБИТАЛА" ООД 03.09-47-5/30.08.2022 Изм. №1/19.05.2023/19.05.2023 2023-05-19 19.05.2023 2027-08-30 30.08.2027 1
отбрана и оръжейни технологии "ОТБРАНА И ОРЪЖЕЙНИ ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД 03.09-94-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
панов "ПАНОВ" ЕООД 03.09-86-5/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
политехника "ПОЛИТЕХНИКА" ООД 03.09-76-5/12.08.2020 2020-08-12 12.08.2020 2025-08-12 12.08.2025 1
примекс-инженеринг "ПРИМЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 03.09-123-5/13.10.2021 2021-10-13 13.10.2021 2026-10-13 13.10.2026 1
прицел "ПРИЦЕЛ" ЕООД 03.09-130-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
радена-с "РАДЕНА-С" ЕООД 03.09-58-5/24.06.2020 2020-06-24 24.06.2020 2025-06-24 24.06.2025 1
реверк бг "РЕВЕРК БГ" ЕООД 03.09-57-5/17.07.2023 2023-07-17 17.07.2023 2028-07-17 17.07.2028 1
риарм "РИАРМ" ЕООД 03.09-77-5/12.08.2020 2020-08-12 12.08.2020 2025-08-12 12.08.2025 1
росармс българия "РОСАРМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД 03.09-90-5/03.10.2022 2022-10-03 03.10.2022 2027-10-03 03.10.2027 1
росбул арм "РОСБУЛ АРМ" ЕООД 03.09-56-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
рф амплифиер - бг "РФ АМПЛИФИЕР - БГ" ЕООД 03.09-160-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-12-04 04.12.2024 1
сайънс проджект мениджмънт "САЙЪНС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД 03.09-80-5/01.11.2018 2018-11-01 01.11.2018 2023-11-01 01.11.2023 1
самарм "САМАРМ" ООД 03.09-84-5/01.07.2019 2019-07-01 01.07.2019 2024-07-01 01.07.2024 1
самел -90 "САМЕЛ -90" АД 03.09-150-5/25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2029-01-25 25.01.2029 1
сангария "САНГАРИЯ" ООД 03.09-15-5/27.02.2020 2020-02-27 27.02.2020 2025-02-27 27.02.2025 1
сейдж консултантс "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС" АД 03.09-175-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-12-04 04.12.2024 1
сейдж технолоджис "СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС" ООД 03.09-48-5/08.06.2022 2022-06-08 08.06.2022 2027-06-08 08.06.2027 1
сейфти сток "СЕЙФТИ СТОК" АД 03.09-94-5/13.10.2021 2021-10-13 13.10.2021 2026-10-13 13.10.2026 1
секюрити импорт "СЕКЮРИТИ ИМПОРТ" ЕООД 03.09-146-5/27.02.2019 2019-02-27 27.02.2019 2024-02-27 27.02.2024 1
селва "СЕЛВА" ЕООД 03.09-17-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
селмарк "СЕЛМАРК" ООД 03.09-5-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1
сема груп "СЕМА ГРУП" ЕООД 03.09-116-5/09.12.2020 2020-12-09 09.12.2020 2025-12-09 09.12.2025 1
си ес джи трейдинг "СИ ЕС ДЖИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД 03.09-19-5/27.02.2020 2020-02-27 27.02.2020 2025-02-27 27.02.2025 1
сика дифенс "СИКА ДИФЕНС" ЕООД 03.09-15-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1
силвърбек "СИЛВЪРБЕК" ЕООД 03.09-6-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1
скай адвенчърс българия "СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД 03.09-129-5/30.10.2019 2019-10-30 30.10.2019 2024-10-30 30.10.2024 1
сканда-българия "СКАНДА-БЪЛГАРИЯ" АД 03.09-89-5/29.06.2021 Изм. №1/20.04.2022/20.04.2022 2022-04-20 20.04.2022 2026-06-29 29.06.2026 1
снабдяване и търговия - мо "СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ - МО" ЕООД 03.09-33-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
софия арм тех "СОФИЯ АРМ ТЕХ" ЕООД 03.09-41-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
софия мед "СОФИЯ МЕД" АД 03.09-110-5/13.10.2021 2021-10-13 13.10.2021 2026-10-13 13.10.2026 1
софсървис "СОФСЪРВИС" ЕООД 03.09-80-5/05.08.2021 2021-08-05 05.08.2021 2026-08-05 05.08.2026 1
сп трейд "СП ТРЕЙД" ЕООД 03.09-113-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
специал съплай "СПЕЦИАЛ СЪПЛАЙ" ЕООД 03.09-120-5/01.11.2018 2018-11-01 01.11.2018 2023-11-01 01.11.2023 1
спецторг "СПЕЦТОРГ" ЕООД 03.09-33-5/27.03.2019 2019-03-27 27.03.2019 2024-03-27 27.03.2024 1
спешъл тактикал съплайс "СПЕШЪЛ ТАКТИКАЛ СЪПЛАЙС" ЕООД 03.09-78-5/25.07.2019 2019-07-25 25.07.2019 2024-07-25 25.07.2024 1
спортна стрелба "СПОРТНА СТРЕЛБА" ЕООД 03.09-146-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-12-04 04.12.2024 1
стазис "СТАЗИС" ООД 03.09-30-5/01.04.2020 2020-04-01 01.04.2020 2025-04-01 01.04.2025 1
стар форс "СТАР ФОРС" ЕООД 03.09-118-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-18 18.09.2024 1
стратего "СТРАТЕГО" ЕООД 03.09-117-5/12.12.2022 2022-12-12 12.12.2022 2027-12-12 12.12.2027 1
стройпроект "СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД 03.09-156-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-12-04 04.12.2024 1
стт технолоджи "СТТ ТЕХНОЛОДЖИ " ЕООД 03.09-133-5/09.12.2021 2021-12-09 09.12.2021 2026-12-09 09.12.2026 1
т.трендафилов "Т.ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД 03.09-153-5/30.10.2019 2019-10-30 30.10.2019 2024-10-30 30.10.2024 1
тбс "ТБС" ЕООД 03.09-48-5/12.08.2020 2020-08-12 12.08.2020 2025-08-12 12.08.2025 1
тела "ТЕЛА" ЕООД 03.09-81-5/17.07.2023 2023-07-17 17.07.2023 2028-07-17 17.07.2028 1
темпус линк "ТЕМПУС ЛИНК" ЕООД 03.09-1-5/25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2029-01-25 25.01.2029 1
темтекс "ТЕМТЕКС" ООД 03.09-152-5/25.02.2022 Изм. №1/08.09.2023/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2027-02-25 25.02.2027 1
тератон "ТЕРАТОН " ООД 03.09-103-5/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2028-09-08 08.09.2028 1
терем – холдинг "ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ" ЕАД 03.09-42-5/21.05.2020 2020-05-21 21.05.2020 2025-05-21 21.05.2025 1
тетраком - 2 "ТЕТРАКОМ - 2" ЕООД 03.09-96-5/03.10.2022 2022-10-03 03.10.2022 2027-10-03 03.10.2027 1
тех тиссус "ТЕХ ТИССУС" ЕООД 03.09-70-5/17.07.2023 2023-07-17 17.07.2023 2028-07-17 17.07.2028 1
техно дефенс "ТЕХНО ДЕФЕНС" ЕООД 03.09-54-5/29.06.2021 2021-06-29 29.06.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
техно транс експорт "ТЕХНО ТРАНС ЕКСПОРТ" ЕООД 03.09-16-5/01.04.2020 2020-04-01 01.04.2020 2025-04-01 01.04.2025 1
техремонтт "ТЕХРЕМОНТТ" ЕООД 03.09-79-5/01.11.2018 2018-11-01 01.11.2018 2023-11-01 01.11.2023 1
топол н "ТОПОЛ Н" ЕООД 03.09-67-5/29.06.2021 2021-06-29 29.06.2021 2026-06-29 29.06.2026 1
трансармъри "ТРАНСАРМЪРИ" ООД 03.09-136-5/04.12.2019 2019-12-04 04.12.2019 2024-12-04 04.12.2024 1
трансатлантически патриот "ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПАТРИОТ" ООД 03.09-7-5/25.01.2024 2024-01-25 25.01.2024 2029-01-25 25.01.2029 1
трансмобил "ТРАНСМОБИЛ" ЕООД 03.09-166-5/04.12.2019 Изм. № 1/20.01.2021/20.01.2021 2021-01-20 20.01.2021 2024-12-04 04.12.2024 1
трейд енерджи "ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ" ЕООД 03.09-60-5/30.08.2022 2022-08-30 30.08.2022 2027-08-30 30.08.2027 1
трейдмекс "ТРЕЙДМЕКС" АД 03.09-183-5/31.01.2020 Изм. № 1/24.02.2021/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2025-01-31 31.01.2025 1
трейшън орбис "ТРЕЙШЪН ОРБИС" ООД 03.09-152-5/30.10.2019 2019-10-30 30.10.2019 2024-10-30 30.10.2024 1
търев солар "ТЪРЕВ СОЛАР" ЕООД 03.09-104-5/25.09.2018 2018-09-25 25.09.2018 2023-09-25 25.09.2023 1
уотър стоун "УОТЪР СТОУН" ЕООД 03.09-8-5/25.02.2022 2022-02-25 25.02.2022 2027-02-25 25.02.2027 1
финтрон софия "ФИНТРОН СОФИЯ" ЕООД 03.09-122-5/30.10.2019 2019-10-30 30.10.2019 2024-10-30 30.10.2024 1
фонекс глобал "ФОНЕКС ГЛОБАЛ" ЕООД 03.09-87-5/03.10.2022 2022-10-03 03.10.2022 2027-10-03 03.10.2027 1
форинтер "ФОРИНТЕР" ООД 03.09-47-5/13.04.2023 2023-04-13 13.04.2023 2028-04-13 13.04.2028 1
хадес дифенс системс "ХАДЕС ДИФЕНС СИСТЕМС" ЕООД 03.09-116-5/13.10.2021 Изм. №1/12.12.2022/12.12.2022 2022-12-12 12.12.2022 2026-10-13 13.10.2026 1
хай-тех ай ем ес "ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС" ЕООД 03.09-40-5/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1
хан аспарух трейд "ХАН АСПАРУХ ТРЕЙД" ЕООД 03.09-41-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
хачиман армър "ХАЧИМАН АРМЪР" ЕООД 03.09-76-5/19.05.2023 2023-05-19 19.05.2023 2028-05-19 19.05.2028 1
холдинг кимкооп "ХОЛДИНГ КИМКООП" ЕООД 03.09-57-5/05.08.2021 2021-08-05 05.08.2021 2026-08-05 05.08.2026 1
хронекс "ХРОНЕКС" ООД 03.09-143-5/20.01.2021 2021-01-20 20.01.2021 2026-01-20 20.01.2026 1
ц д 777 "Ц Д 777" ЕООД 03.09-69-5/19.05.2023 2023-05-19 19.05.2023 2028-05-19 19.05.2028 1
цитадел глобал сървисес "ЦИТАДЕЛ ГЛОБАЛ СЪРВИСЕС" ЕООД 03.09-142-5/09.12.2021 2021-12-09 09.12.2021 2026-12-09 09.12.2026 1
цитадел системс "ЦИТАДЕЛ СИСТЕМС" ЕООД 03.09-143-5/09.12.2021 2021-12-09 09.12.2021 2026-12-09 09.12.2026 1
шутинг 360 "ШУТИНГ 360" ЕООД 03.09-140-5/27.02.2019 2019-02-27 27.02.2019 2024-02-27 27.02.2024 1
юнивърсъл инженеринг "ЮНИВЪРСЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 03.09-119-5/12.12.2022 2022-12-12 12.12.2022 2027-12-12 12.12.2027 1
юник глобал "ЮНИК ГЛОБАЛ" ЕООД 03.09-34-5/17.03.2023 2023-03-17 17.03.2023 2028-03-17 17.03.2028 1