Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната – чл. 6, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 2, ал. 3 от ПрПрЗЕКПСОИТДУ

Актуална справка на издадените и валидни притежатели на лицензи, удостоверения и сертификат по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Запази като:

.pdf
.xls
Фирма № на документ # Валиден от Валиден до До Статус
авала-в "Авала-В" ЕООД 03.09-1-5/24.02.2016 2016-02-24 24.02.2016 2021-02-24 24.02.2021 1
авер трейдинг "АВЕР Трейдинг" ООД 03.09-176-3/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
авиамаш "Авиамаш" ЕООД 03.09-173-5/28.02.2017 2017-02-28 28.02.2017 2022-02-28 28.02.2022 1
авионамс "Авионамс" АД 11.00-750-5/27.01.2015; Изм.№1/25.02.2015 2015-02-25 25.02.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
авиостарт "Авиостарт" ООД 03.09-143-5/31.10.2016 2016-10-31 31.10.2016 2021-10-31 31.10.2021 1
авиотех консулт "Авиотех Консулт" ЕООД 03.09-90-5/08.07.2015 2015-07-08 08.07.2015 2020-07-08 08.07.2020 1
авиотехника "Авиотехника" ЕООД 03.09-170-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
авл-софия "АВЛ-София" ЕООД 11.00-267-5/05.06.2014 2014-06-05 05.06.2014 2019-06-05 05.06.2019 1
адванст консултинг "Адванст Консултинг" ЕООД 03.09-152-5 / 02.12.2015 Изм.№1/27.01.2016 2016-01-27 27.01.2016 2020-12-02 02.12.2020 1
ай джи ай про "Ай Джи Ай Про" ЕООД 03.09-105-5/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
ай-би трейдинг бг "Ай-Би трейдинг БГ" ЕООД 03.09-46-5/18.05.2016 2016-05-18 18.05.2016 2021-05-18 18.05.2021 1
айесди бг "АйЕсДи БГ" ЕООД 03.09-52-5/27.06.2018 2018-06-27 27.06.2018 2023-06-27 27.06.2023 1
айесди българия "АйЕсДи България" ЕООД 03.09-116-5/20.09.2016 2016-09-20 20.09.2016 2021-09-20 20.09.2021 1
айкхорн и ко "Айкхорн и Ко" ЕООД 11.00-495-5/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
акуис "Акуис" ЕООД 03.09-128-5/28.10.2015 2015-10-28 28.10.2015 2020-10-28 28.10.2020 1
алгънс "Алгънс" ЕООД 03.09-93-5/29.06.2016 2016-06-29 29.06.2016 2021-06-29 29.06.2021 1
алексис "Алексис" ЕООД 11.00-233-5/14.05.2014 2014-05-14 14.05.2014 2019-05-14 14.05.2019 1
алтатом "Алтатом" ООД 03.09-44-5/29.04.2015 2015-04-29 29.04.2015 2020-04-29 29.04.2020 1
алуком "Алуком" АД 03.09-139-5/31.10.2016 2016-10-31 31.10.2016 2021-10-31 31.10.2021 1
алфа сет консултинг "Алфа сет консултинг" ЕООД 03.09-3-5/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2021-03-30 30.03.2021 1
алфа-консулт б "Алфа-консулт Б" ЕООД 03.09-154-5/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-12-02 02.12.2020 1
амексим глоубъл "Амексим Глоубъл" ЕООД 03.09-157-5/25.01.2018 2018-01-25 25.01.2018 2023-01-25 25.01.2023 1
аммг експорт импорт "АММГ Експорт Импорт" ЕООД 03.09-169-5/27.01.2016 2016-01-27 27.01.2016 2021-01-27 27.01.2021 1
аполо инженеринг "Аполо инженеринг" ООД 03.09-180-5/23.02.2016 2016-02-23 23.02.2016 2021-02-23 23.02.2021 1
арес дифенс "Арес Дифенс" ЕООД 03.09-97-5 изм. № 1/11.04.2018 2018-04-11 11.04.2018 2021-06-29 29.06.2021 1
аркон партнърс "Аркон Партнърс" ООД 03.09-59-5/25.07.2017 2017-07-25 25.07.2017 2022-07-25 25.07.2022 1
аркус "Аркус" АД 03.09-31-5/23.03.2015 2015-03-23 23.03.2015 2020-03-23 23.03.2020 1
арм-бг "АРМ-БГ" ЕООД 03.09-158-5/11.04.2018 2018-04-11 11.04.2018 2023-04-11 11.04.2023 1
армада понтика "Армада понтика" ЕООД 03.09-112-5/24.02.2016 2016-02-24 24.02.2016 2021-02-24 24.02.2021 1
армако "Армако" АД 11.00-418-5/07.07.2014 2014-07-07 07.07.2014 2019-07-07 07.07.2019 1
армар корпорейшан дженерал техникал ко-оперейшан "Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Ко-оперейшан" ЕООД 11.00-475-5/ 18.07.2014 г. Изм.№1/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2019-07-18 18.07.2019 1
армико "Армико" ЕООД 03.09-62-5, изм. № 1/11.04.2018 2018-04-11 11.04.2018 2020-06-03 03.06.2020 1
армитранс "Армитранс" ООД 03.09-42-5/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2021-03-30 30.03.2021 1
армс трейд "Армс трейд" ООД 03.09-2-5/27.01.2015 2015-01-27 27.01.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
армъри "Армъри" АД 03.09-75-5/27.06.2018 2018-06-27 27.06.2018 2023-06-27 27.06.2023 1
арсенал "Арсенал" АД 11.00-774-5/27.01.2015 2015-01-27 27.01.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
арсенал 2000 "Арсенал 2000" АД 11.00-775-5/26.01.2015 2015-01-26 26.01.2015 2020-01-26 26.01.2020 1
асса - инженеринг "АССА - Инженеринг" ЕООД 03.09-34-5/29.04.2015 2015-04-29 29.04.2015 2020-04-29 29.04.2020 1
атл българия "АТЛ България" ООД 03.09-29-5/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2021-03-30 30.03.2021 1
атлантик технолоджи "Атлантик технолоджи" ЕООД "11.00-528-5 / 02.10.2014 Изм.№1"/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2019-10-02 02.10.2019 1
атлантик холд груп-97 "Атлантик Холд Груп-97" ЕООД 11.00-171-5/14.05.2014 2014-05-14 14.05.2014 2019-05-14 14.05.2019 1
ахелой опм "Ахелой ОПМ" ООД 03.09-125-5/20.09.2016 2016-09-20 20.09.2016 2021-09-20 20.09.2021 1
б и р инженеринг "Б и Р инженеринг" ЕООД 11.00-316-5/07.07.2014 2014-07-07 07.07.2014 2019-07-07 07.07.2019 1
балкантел "Балкантел" ООД 03.09-7-5 изм. № 1/11.04.2018 2018-04-11 11.04.2018 2021-02-21 21.02.2021 1
барета трейдинг "Барета трейдинг" ЕООД 03.09-181-5/27.01.2016 2016-01-27 27.01.2016 2021-01-27 27.01.2021 1
безконтактни мултиплексорни вериги "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД 03.09-25-5/29.04.2015 2015-04-29 29.04.2015 2020-04-29 29.04.2020 1
берета трейдинг "Берета трейдинг" ЕООД 11.00-745-5/15.12.2014 2014-12-15 15.12.2014 2019-12-15 15.12.2019 1
бианор сървисиз "Бианор Сървисиз" ЕООД 11.00-722-5/25.02.2015 2015-02-25 25.02.2015 2020-02-25 25.02.2020 1
бимекс "Бимекс" ЕООД 03.09-60-5/03.06.2015 2015-06-03 03.06.2015 2020-06-03 03.06.2020 1
бимпекс "Бимпекс" ООД 11.00-765-5/27.01.2015 2015-01-27 27.01.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
био хран инвест "Био Хран Инвест" ООД 03.09-70-5/25.07.2017 2017-07-25 25.07.2017 2022-07-25 25.07.2022 1
бм индъстри "БМ Индъстри" ЕООД 03.09-130-5/06.12.2017 2017-12-06 06.12.2017 2022-12-06 06.12.2022 1
братя паунови "Братя Паунови" ЕООД 03.09-150-5/30.11.2016 2016-11-30 30.11.2016 2021-11-30 30.11.2021 1
бул-ер-интернешънъл "Бул-ер-интернешънъл" ЕООД 03.09-60-5/18.05.2016 2016-05-18 18.05.2016 2021-05-18 18.05.2021 1
булармас "Булармас" ЕООД 03.09-46-5/08.07.2015 2015-07-08 08.07.2015 2020-07-08 08.07.2020 1
булинженеринг "Булинженеринг" ЕООД 03.09-58-5/18.05.2016 2016-05-18 18.05.2016 2021-05-18 18.05.2021 1
булкомерс кс "Булкомерс КС" ООД 03.09-126-5/28.10.2015 2015-10-28 28.10.2015 2020-10-28 28.10.2020 1
булспецекспорт "Булспецекспорт" ООД 03.09-134-5/06.12.2017 2017-12-06 06.12.2017 2022-12-06 06.12.2022 1
бумеранг секюрити "Бумеранг секюрити" ЕООД 03.09-33-5/27.06.2018 2018-06-27 27.06.2018 2023-06-27 27.06.2023 1
българска индустриална инжинерингова компания "Българска индустриална инжинерингова компания" ЕООД 03.09-3-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
български индустриален инженеринг и мениджмънт "Български индустриален инженеринг и мениджмънт" АД 03.09-4-5/25.02.2015 2015-02-25 25.02.2015 2020-02-25 25.02.2020 1
бългериън армс енд дифенс системс "Бългериън армс енд дифенс системс" ЕООД 03.09-50-5/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2021-03-30 30.03.2021 1
бългериън дифенс инженеринг груп "Бългериън Дифенс Инженеринг Груп" ЕООД 11.00-169-5/14.05.2014 2014-05-14 14.05.2014 2019-05-14 14.05.2019 1
бългериън милитъри манюфекчъринг груп "Бългериън Милитъри Манюфекчъринг Груп" ЕООД 03.09-38-5/10.04.2018 2018-04-10 10.04.2018 2023-04-10 10.04.2023 1
вазовски машиностроителни заводи "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД 11.00-733-5 / 27.01.2015 г. Изм. № 1/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
вак-15 "ВАК-15" ЕООД 03.09-34-5/27.06.2018 2018-06-27 27.06.2018 2023-06-27 27.06.2023 1
вал технолоджис "ВАЛ ТЕХНОЛОДЖИС" ЕООД 03.09-51-5/25.05.2018 2018-05-25 25.05.2018 2023-05-25 25.05.2023 1
вафенхандел "Вафенхандел" ЕООД 11.00-199-5/ 15.12.2014 г. Изм. №1/29.06.2016 2016-06-29 29.06.2016 2019-12-15 15.12.2019 1
вг - експорт "ВГ - ЕКСПОРТ" ЕООД 03.09-13-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
вертекс "Вертекс" ЕООД 11.00-375-5/28.10.2015 2015-10-28 28.10.2015 2020-10-28 28.10.2020 1
ви ти ай си интернешънъл "Ви Ти Ай Си ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 11.00-757-5/27.01.2015 2015-01-27 27.01.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
виа 2000 "ВИА 2000" ООД 11.00-223-5/05.06.2014 2014-06-05 05.06.2014 2019-06-05 05.06.2019 1
виалтек "Виалтек" ЕООД 03.09-34-5/28.03.2017 2017-03-28 28.03.2017 2022-03-28 28.03.2022 1
видекс инженеринг "Видекс инженеринг" ЕАД 03.09-152-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
видрон "Видрон" ЕООД 03.09-157-5/27.01.2016 2016-01-27 27.01.2016 2021-01-27 27.01.2021 1
витипи груп "ВиТиПи Груп" ЕООД 03.09-98-5/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
габинвест "Габинвест" ЕООД 03.09-92-5/29.06.2016 2016-06-29 29.06.2016 2021-06-29 29.06.2021 1
геодар "Геодар" ООД 11.00-112-5/01.04.2014 2014-04-01 01.04.2014 2019-04-01 01.04.2019 1
геракомерс "Геракомерс" ЕООД 03.09-5-5/25.02.2015 2015-02-25 25.02.2015 2020-02-25 25.02.2020 1
глобалконсулта "Глобалконсулта" ЕООД 03.09-107-5/28.10.2015 2015-10-28 28.10.2015 2020-10-28 28.10.2020 1
грейт беър технолоджи-българия "Грейт Беър Технолоджи-България" ЕООД 03.09-35-5/25.05.2018 2018-05-25 25.05.2018 2023-05-25 25.05.2023 1
гсм аеро бг "ГСМ аеро БГ" ЕООД 03.09-103-5/20.07.2016 2016-07-20 20.07.2016 2021-07-20 20.07.2021 1
гънс.бг "Гънс.БГ" ЕООД 03.09-182-5/27.01.2016 2016-01-27 27.01.2016 2021-01-27 27.01.2021 1
д.и.г. "Д.И.Г." АД 03.09-36-5/ 30.03.2016 г. Изм. №1/06.12.2017 2017-12-06 06.12.2017 2021-03-30 30.03.2021 1
дайнафорс "Дайнафорс" ЕООД 11.00-542-5/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
делта милитари "Делта Милитари" ЕООД 03.09-53-5/29.04.2015 2015-04-29 29.04.2015 2020-04-29 29.04.2020 1
дефенс "Дефенс" ЕООД 03.09-75-5/03.06.2015 2015-06-03 03.06.2015 2020-06-03 03.06.2020 1
дефенс капитал индъстри (дки) "Дефенс Капитал Индъстри (ДКИ)" ООД 03.09-22-5/ 25.02.2015, Изм №1/ 16.09.2015 Изм №2//24.02.2016 2016-02-24 24.02.2016 2020-02-25 25.02.2020 1
дефенс солюшънс системс "Дефенс Солюшънс системс" ЕООД 03.09-95-5/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
дефенс трейд "Дефенс трейд" ЕООД 03.09-165-5/30.11.2016 2016-11-30 30.11.2016 2021-11-30 30.11.2021 1
джамбо св "Джамбо СВ" ООД 11.00-417-5/07.07.2014 2014-07-07 07.07.2014 2019-07-07 07.07.2019 1
джи енд ар трейдинг българия "ДЖИ ЕНД АР ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 03.09-146-5/30.11.2016 2016-11-30 30.11.2016 2021-11-30 30.11.2021 1
джи енд би дифенс "Джи енд Би Дифенс" ЕООД 03.09-153-5/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-12-02 02.12.2020 1
динамик армс "Динамик Армс" ЕООД 11.00-140-5/01.04.2014 2014-04-01 01.04.2014 2019-04-01 01.04.2019 1
динамит нобел балкан "Динамит Нобел Балкан" ЕООД 03.09-27-5/23.03.2015 2015-03-23 23.03.2015 2020-03-23 23.03.2020 1
дискавъри 2003 "Дискавъри 2003" ООД 03.09-142-5/31.10.2016 2016-10-31 31.10.2016 2021-10-31 31.10.2021 1
дрегер сейфти българия "Дрегер Сейфти България" ЕООД 11.00-452-5/07.07.2014 2014-07-07 07.07.2014 2019-07-07 07.07.2019 1
дунарит "Дунарит" АД 03.09-56-5/03.06.2015 2015-06-03 03.06.2015 2020-06-03 03.06.2020 1
евро техно експорт "Евро техно експорт" ЕООД 03.09-115-5/16.09.2015 2015-09-16 16.09.2015 2020-09-16 16.09.2020 1
европейски високо технологични системи "Европейски високо технологични системи" ООД 11.00-761-5/25.02.2015 2015-02-25 25.02.2015 2020-02-25 25.02.2020 1
ей ви еър "Ей Ви Еър" ЕООД 11.00-557-5 / 02.10.2014 Изм. №1/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2019-10-02 02.10.2019 1
ей ти интернешънъл "Ей Ти Интернешънъл" ЕООД 03.09-164-5/30.11.2016 2016-11-30 30.11.2016 2021-11-30 30.11.2021 1
еко био енерджи "Еко био енерджи" ЕООД 11.00-261-5/05.06.2014 2014-06-05 05.06.2014 2019-06-05 05.06.2019 1
ексим енерджи трейдинг "Ексим Енерджи Трейдинг" ООД 03.09-89-5/16.09.2015 2015-09-16 16.09.2015 2020-09-16 16.09.2020 1
ексим-м "ЕксИм-М" ЕООД 03.09-169-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
експал българия "Експал България" АД 03.09-126-5/20.09.2016 2016-09-20 20.09.2016 2021-09-20 20.09.2021 1
електрон прогрес "Електрон прогрес" ЕАД 03.09-120-5 изм. № 1/25.05.2018 2018-05-25 25.05.2018 2021-09-20 20.09.2021 1
елкотех-синхрон "Елкотех-Синхрон" ООД 03.09-104-5/06.12.2017 2017-12-06 06.12.2017 2022-12-06 06.12.2022 1
елметинженеринг "Елметинженеринг" АД 03.09-23-5/24.02.2016 2016-02-24 24.02.2016 2021-02-24 24.02.2021 1
елта-р "ЕЛТА-Р" ООД "11.00-593-5 / 20.10.2014 г. Изм.№1 / 27.01.2016/27.01.2016 2016-01-27 27.01.2016 2019-10-27 27.10.2019 1
ем ви ен трейд "Ем Ви Ен Трейд" ООД 03.09-60-5/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
емко "Емко" ООД 11.00-206-5 изм. № 2/25.05.2018 2018-05-25 25.05.2018 2019-05-14 14.05.2019 1
енерсис "ЕнерСис" АД 03.09-161-5/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-12-02 02.12.2020 1
епсилон армс "Епсилон армс" ООД 11.00-487-5/18.07.2014 2014-07-18 18.07.2014 2019-07-18 18.07.2019 1
ес ди ай си груп "Ес Ди Ай Си Груп" ЕООД 03.09-171-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
ета - станчо адърски ЕТ "ЕТА - СТАНЧО АДЪРСКИ" 11.00-670-5/27.01.2015 2015-01-27 27.01.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
завод за пружини "Завод за пружини" АД 03.09-45-5/29.04.2015 2015-04-29 29.04.2015 2020-04-29 29.04.2020 1
заримекс "Заримекс" ООД 03.09-71-5/03.06.2015 2015-06-03 03.06.2015 2020-06-03 03.06.2020 1
ида трейдинг "ИДА ТРЕЙДИНГ" ЕООД 03.9-143-5/28.10.2015 г., изм. № 1/27.03.2019 г./27.10.2015 2015-10-28 28.10.2015 2020-10-28 28.10.2020 1
инком - 94 "Инком - 94" ЕООД 03.09-64-5/03.06.2015 2015-06-03 03.06.2015 2020-06-03 03.06.2020 1
инкома – цанка георгиева ЕТ "Инкома – Цанка Георгиева" 11.00-230-5/05.06.2014 2014-06-05 05.06.2014 2019-06-05 05.06.2019 1
иноксис 01 "Иноксис 01" ООД 11.00-212-5/14.05.2014 2014-05-14 14.05.2014 2019-05-14 14.05.2019 1
интел хели "Интел хели" ЕООД 03.09-150-5/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-12-02 02.12.2020 1
интелпак "Интелпак" ЕООД 03.09-95-5/16.09.2015 2015-09-16 16.09.2015 2020-09-16 16.09.2020 1
инуша "Инуша" ЕООД 03.09-86-5/29.06.2016 2016-06-29 29.06.2016 2021-06-29 29.06.2021 1
йотов и син "Йотов и син" ООД 03.09-111-5/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
йотов и син българия "Йотов и син България" ООД 11.00-444-5 / 07.07.2014 Изм. №1/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2019-07-07 07.07.2019 1
кай 2010 "Кай 2010" ЕООД 11.00-198-5/14.05.2014 2014-05-14 14.05.2014 2019-05-14 14.05.2019 1
каландор "Каландор" ЕООД 03.09-137-5/31.10.2016 2016-10-31 31.10.2016 2021-10-31 31.10.2021 1
калина експрес 2000 "Калина експрес 2000" ЕООД 11.00-595-5/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
караш инвест "Караш инвест" ООД 03.09-102-5/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
кемстийл "Кемстийл" ЕООД 11.00-133-5/01.04.2014 2014-04-01 01.04.2014 2019-04-01 01.04.2019 1
кентавър аб "Кентавър АБ" ЕООД 03.09-105-5/20.07.2016 2016-07-20 20.07.2016 2021-07-20 20.07.2021 1
кинтекс "Кинтекс" ЕАД 11.00-335-5/05.06.2014 2014-06-05 05.06.2014 2019-06-05 05.06.2019 1
корп. инвест трейдинг "Корп. Инвест Трейдинг" ЕООД 03.09-29-5/11.04.2018 2018-04-11 11.04.2018 2023-04-11 11.04.2023 1
крис-р "КРИС-Р" ЕООД 03.09-121-5/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-12-02 02.12.2020 1
лаватрейд "Лаватрейд" ЕООД 11.00-565-5/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
ласа инжинеринг "Ласа инжинеринг" ООД 03.09-69-5/03.06.2015 2015-06-03 03.06.2015 2020-06-03 03.06.2020 1
лема трейдинг "Лема Трейдинг" ЕООД 03.09-28-5/28.03.2017 2017-03-28 28.03.2017 2022-03-28 28.03.2022 1
лилтек дифенс "Лилтек Дифенс" ЕАД 11.00-193-5 / 05.06.2014 Изм.№ 1/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2019-06-05 05.06.2019 1
ломини "Ломини" ООД 03.09-49-5/29.04.2015 2015-04-29 29.04.2015 2020-04-29 29.04.2020 1
май арморинг - трейд енд консулт "Май Арморинг - трейд енд консулт" ЕООД 03.09-177-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
макрафт "Макрафт" ЕООД 11.00-217-5/14.05.2014 2014-05-14 14.05.2014 2019-05-14 14.05.2019 1
марс армор "Марс армор" ООД 03.09-28-5/23.03.2015 2015-03-23 23.03.2015 2020-03-23 23.03.2020 1
мастер армс "Мастер армс" ЕООД 03.09-15-5/25.02.2015 2015-02-25 25.02.2015 2020-02-25 25.02.2020 1
медина мед "Медина Мед" ООД 03.09-58-5/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
международно бизнес управление "Международно бизнес управление" ООД 03.09-20-5/ 01.03.2017 г., изм. № 1/11.04.2018 2018-04-11 11.04.2018 2022-03-01 01.03.2022 1
метал ривър "Метал Ривър" ООД 03.09-37-5/28.03.2017 2017-03-28 28.03.2017 2022-03-28 28.03.2022 1
металика - аб "Металика - АБ" ЕООД 11.00-571-5/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
металика комерс "Металика комерс" ЕООД 03.09-56-5/ 18.05.2016 г. ИЗм. № 1/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2021-05-18 18.05.2021 1
металхим бг "Металхим БГ" ООД 03.09-93-5/16.09.2015 2015-09-16 16.09.2015 2020-09-16 16.09.2020 1
металхим-комерс "Металхим-комерс" АД 03.09-19-5/24.02.2016 2016-02-24 24.02.2016 2021-02-24 24.02.2021 1
метарекс "Метарекс" ООД 03.09-67-5/18.05.2016 2016-05-18 18.05.2016 2021-05-18 18.05.2021 1
миджур манеджмънт кънстракшан "Миджур Манеджмънт Кънстракшан" ЕООД 03.09-17-5/25.05.2018 2018-05-25 25.05.2018 2023-05-25 25.05.2023 1
милитъри продакшън интернешънъл "Милитъри продакшън интернешънъл" ЕООД 11.00-142-5/ 14.05.2014 Изм. №1/08.07.2015 2015-07-08 08.07.2015 2019-05-14 14.05.2019 1
милса "Милса" ЕООД 03.09-158-5/30.11.2016 2016-11-30 30.11.2016 2021-11-30 30.11.2021 1
милтех "Милтех" ЕООД 03.09-36-5 изм. №1/24.05.2018 2018-05-24 24.05.2018 2020-03-22 22.03.2020 1
моно-2 "Моно-2" ЕООД 03.09-156-5/30.11.2016 2016-11-30 30.11.2016 2021-11-30 30.11.2021 1
мтг-делфин "МТГ-Делфин" АД 03.09-102-5/29.06.2016 2016-06-29 29.06.2016 2021-06-29 29.06.2021 1
найтхог - българия "Найтхог - България" АД 03.09-114-5/28.10.2015 2015-10-28 28.10.2015 2020-10-28 28.10.2020 1
нибиру инженеринг "Нибиру Инженеринг" ООД 03.09-1-5/28.02.2018 2018-02-28 28.02.2018 2023-02-28 28.02.2023 1
ник амунишън "Ник Амунишън" ЕООД 03.09-172-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
нити "НИТИ" ЕАД 11.00-225-5/14.05.2014 2014-05-14 14.05.2014 2019-05-14 14.05.2019 1
нитро "Нитро" ЕООД 11.00-688-5/ 15.12.2014 г. Изм. № 1/25.07.2017 2017-07-25 25.07.2017 2019-12-15 15.12.2019 1
нитроком "Нитроком" АД 11.00-594-5/20.10.2014 2014-10-20 20.10.2014 2019-10-20 20.10.2019 1
омз "ОМЗ" ООД 03.09-148-5/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-12-02 02.12.2020 1
оптексим "Оптексим" АД 03.09-41-5/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2021-03-30 30.03.2021 1
оптикоелектрон груп "Оптикоелектрон груп" АД 03.09-145-5/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-12-02 02.12.2020 1
оптикс "Оптикс" АД 03.09-49-5/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2021-03-30 30.03.2021 1
палмекс 33 "Палмекс 33" ЕООД 03.09-48-5/03.06.2015 2015-06-03 03.06.2015 2020-06-03 03.06.2020 1
панов "Панов" ЕООД 03.09-115-5/06.10.2017 2017-10-06 06.10.2017 2022-10-06 06.10.2022 1
полимагсбг "ПолимагсБГ" ЕООД 11.00-306-5/05.06.2014 2014-06-05 05.06.2014 2019-06-05 05.06.2019 1
политехника "Политехника" ООД 03.09-72-5/08.07.2015 2015-07-08 08.07.2015 2020-07-08 08.07.2020 1
придев-българия "ПРИДЕВ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД 03.09-179-5/28.03.2017 2017-03-28 28.03.2017 2022-03-28 28.03.2022 1
примекс-инженеринг "Примекс-Инженеринг" ЕООД 03.09-149-5/31.10.2016 г., изм. № 1/27.06.2018 г./26.06.2018 2018-06-26 26.06.2018 2021-10-30 30.10.2021 1
прицел "Прицел" ЕООД 11.00-480-5/17.07.2014 2014-07-17 17.07.2014 2019-07-17 17.07.2019 1
промишлена електроника инженеринг "Промишлена Електроника Инженеринг" ООД 11.00-689-5/27.01.2015 2015-01-27 27.01.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
радена-с "Радена-С" ЕООД 03.09-108-5/16.09.2015 2015-09-16 16.09.2015 2020-09-16 16.09.2020 1
росармс българия "Росармс България" ЕООД 03.09-108-5/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
руска оръжейна компания "Руска оръжейна компания" ООД 11.00-566-5/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
рф амплифиер - бг "РФ Амплифиер - БГ" ЕООД 11.00-723-5/15.12.2014 2014-12-15 15.12.2014 2019-12-15 15.12.2019 1
с.а.п.л. "С.А.П.Л." ООД 03.09-106-5/16.09.2015 2015-09-16 16.09.2015 2020-09-16 16.09.2020 1
самел -90 "Самел -90" АД 03.09-8-5/27.02.2019 2019-02-27 27.02.2019 2024-02-27 27.02.2024 1
саф инженеринг "САФ инженеринг" ЕООД 03.09-113-5/16.09.2015 2015-09-16 16.09.2015 2020-09-16 16.09.2020 1
сейдж консултантс "Сейдж консултантс" АД 11.00-755-5/27.01.2015 2015-01-27 27.01.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
сейдж технолоджис "Сейдж технолоджис" ООД 03.09-55-5/25.07.2017 2017-07-25 25.07.2017 2022-07-25 25.07.2022 1
селмарк "Селмарк" ООД 03.09-159-5/28.02.2018 2018-02-28 28.02.2018 2023-02-28 28.02.2023 1
сема груп "Сема груп" ЕООД 03.09-131-5/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-12-02 02.12.2020 1
силвърпринт груп "Силвърпринт груп" ЕООД 03.09-15-5/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2021-03-30 30.03.2021 1
синекс – стойчо дънев ЕТ "Синекс – Стойчо Дънев" 03.09-163-5/27.01.2016 2016-01-27 27.01.2016 2021-01-27 27.01.2021 1
синтекс инженеринг "Синтекс Инженеринг" ЕООД 03.09-108-5/20.07.2016 2016-07-20 20.07.2016 2021-07-20 20.07.2021 1
сканда-българия "Сканда-България" АД 03.09-77-5/18.05.2016 2016-05-18 18.05.2016 2021-05-18 18.05.2021 1
снабдяване и търговия – мо "Снабдяване и търговия – МО" ЕООД 03.09-10-5/24.02.2016 2016-02-24 24.02.2016 2021-02-24 24.02.2021 1
снит - 2009 "СНИТ - 2009" ООД 11.00-778-5/25.02.2015 2015-02-25 25.02.2015 2020-02-25 25.02.2020 1
софия мед "София мед" АД 03.09-52-5/19.09.2016 2016-09-19 19.09.2016 2021-09-19 19.09.2021 1
сп трейд "СП Трейд" ЕООД 03.09-84-5/18.09.2019 2019-09-18 18.09.2019 2024-09-25 25.09.2024 1
спецторг "Спецторг" ЕООД 11.00-87-5/01.04.2014 2014-04-01 01.04.2014 2019-04-01 01.04.2019 1
спешъл тактикал съплайс "Спешъл тактикал съплайс" ЕООД 11.00-600-1/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
стар форс "Стар форс" ЕООД 11.00-546-5/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
ств трейд "СТВ Трейд" ЕООД 11.00-548-5/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
стройпроект "Стройпроект" ЕООД 03.09-3-5/27.01.2015 2015-01-27 27.01.2015 2020-01-27 27.01.2020 1
сърт технологии "СЪРТ Технологии" ООД 03.09-75-5/25.07.2017 2017-07-25 25.07.2017 2022-07-25 25.07.2022 1
т.трендафилов "Т.ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД 11.00-695-5/15.12.2014 2014-12-15 15.12.2014 2019-12-15 15.12.2019 1
танко 2 "Танко 2" ООД 03.09-71-5/18.05.2016 2016-05-18 18.05.2016 2021-05-18 18.05.2021 1
тбс "ТБС" ЕООД 03.09-105-5/16.09.2015 2015-09-16 16.09.2015 2020-09-16 16.09.2020 1
темпус линк "Темпус линк" ЕООД 11.00-136-5/01.04.2014 2014-04-01 01.04.2014 2019-04-01 01.04.2019 1
терем - ген. владимир заимов "Терем - Ген. Владимир Заимов" ООД 11.00-492-5/02.10.2014 2014-10-02 02.10.2014 2019-10-02 02.10.2019 1
терем - холдинг "Терем - Холдинг" ЕАД 03.09-37-5 / 03.06.2015 г. Изм. №1 //28.02.2018 2018-02-28 28.02.2018 2020-06-03 03.06.2020 1
тетраком-2 "Тетраком-2" ЕООД 03.09-174-5/27.01.2016 2016-01-27 27.01.2016 2021-01-27 27.01.2021 1
техно дефенс "Техно дефенс" ООД 03.09-63-5/18.05.2016 2016-05-18 18.05.2016 2021-05-18 18.05.2021 1
технологика "ТехноЛогика" ЕАД 03.09-134-5/20.09.2016 2016-09-20 20.09.2016 2021-09-20 20.09.2021 1
техномарк "Техномарк" ЕООД 11.00-646-5/15.12.2014 2014-12-15 15.12.2014 2019-12-15 15.12.2019 1
ти ен ти ентерпрайз "ТИ ЕН ТИ ЕНТЕРПРАЙЗ" ЕООД 03.09-155-5/02.12.2015 2015-12-02 02.12.2015 2020-12-02 02.12.2020 1
топол н "Топол Н" ЕООД 03.09-95-5/20.07.2016 2016-07-20 20.07.2016 2021-07-20 20.07.2021 1
трeйдмекс "Трeйдмекс" АД 03.09-17-5/25.02.2015 2015-02-25 25.02.2015 2020-02-25 25.02.2020 1
трансмобил "Трансмобил" ООД 11.00-735-5/15.12.2014 2014-12-15 15.12.2014 2019-12-15 15.12.2019 1
трейд енерджи "Трейд Енерджи" ЕООД 03.09-76-5/03.06.2015 2015-06-03 03.06.2015 2020-06-03 03.06.2020 1
триад дивелъпмънт "Триад Дивелъпмънт" ЕООД 03.09-159-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
триарии "Триарии" ЕООД 03.09-121-5/20.09.2016 2016-09-20 20.09.2016 2021-09-20 20.09.2021 1
триомет "Триомет" ООД 11.00-280-5/05.06.2014 2014-06-05 05.06.2014 2019-06-05 05.06.2019 1
уотър стоун "Уотър Стоун" ЕООД 03.09-1-5/01.03.2017 2017-03-01 01.03.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
феникс - т "Феникс - Т" ЕООД 03.09-10-5/25.02.2015 2015-02-25 25.02.2015 2020-02-25 25.02.2020 1
феникс инверс "Феникс Инверс" ООД 11.00-725-5/15.12.2014 2014-12-15 15.12.2014 2019-12-15 15.12.2019 1
футурис глобал систем "Футурис Глобал Систем" ООД 03.09-167-5/ 01.03.2017 г. Изм. №1/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-03-01 01.03.2022 1
фючър дефенс "Фючър Дефенс" ЕООД 03.09-76-5/25.07.2017 2017-07-25 25.07.2017 2022-07-25 25.07.2022 1
хай-тех ай ем ес "Хай-тех Ай Ем Ес" ЕООД 03.09-33-5/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2021-03-30 30.03.2021 1
хан аспарух трейд "Хан Аспарух трейд" ЕООД 03.09-41-5/22.05.2019 2019-05-22 22.05.2019 2024-05-22 22.05.2024 1
хартфорд интернешънъл груп "ХАРТФОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП" ЕООД 03.09-21-5/28.03.2017 2017-03-28 28.03.2017 2022-03-28 28.03.2022 1
холдинг кимкооп "Холдинг Кимкооп" ООД 03.09-94-5/29.06.2016 2016-06-29 29.06.2016 2021-06-29 29.06.2021 1
хронекс "Хронекс" ООД 03.09-17-5/24.02.2016 2016-02-24 24.02.2016 2021-02-24 24.02.2021 1
юнивърсъл инженеринг "Юнивърсъл Инженеринг" ЕООД 03.09-118-5/06.12.2017 2017-12-06 06.12.2017 2022-12-06 06.12.2022 1
юник глобал "Юник Глобал" ЕООД 03.09-73-5/27.06.2018 2018-06-27 27.06.2018 2023-06-27 27.06.2023 1
юнион транс сървиз българия 2000 "Юнион Транс Сървиз България 2000" ЕООД 03.09-164-5/ 27.01.2016г. Изм. №1/29.06.2016 2016-06-29 29.06.2016 2021-01-27 27.01.2021 1
юро драй комерс м "Юро Драй Комерс М" ЕООД 03.09-78-5/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1