Състав на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

 

Съпредседатели

1.д-р Петко Николовминистър на икономиката и индустрията
2.Атанас Запряновминистър на отбраната

Секретар

3.Данчо Дяковсъветник към политическия кабинет на министър-председателя

Членове

4.д-р Давид Сукалинскизаместник -министър на икономиката и индустрията
5.Аделина Николовазаместник-министър на отбраната
6.Тони Стояновзаместник-министър на вътрешните работи
7.Иван Кондовзаместник-министър на външните работи
8.д-р Стефан Белчевзаместник-министър на финансите
9.Димитър Недялковзаместник-министър на транспорта и съобщенията
10.Веселина Терзийсказаместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
11.д-р Петко Стефановски, д.м.заместник-министър на здравеопазването
12.Мирослав Мариновзаместник-министър на земеделието и храните
13.Красимир Неновзаместник-министър на енергетиката
14.генерал-лейтенант Михаил Поповзаместник-началник на отбраната
15.Асен Асеноввр.и.д. председател на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”
16.Асен Тутековзаместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“
17.Деньо Деневзаместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”

Резервни членове:

1.Николай Павловзаместник -министър на икономиката и индустрията
2.Радостин Илиевзаместник-началник на  отбраната
3.Христо Стефановзаместник-министър на вътрешните работи
4.Мария Ангеловазаместник-министър на външните работи
5.Бисер Минчевзаместник-министър на транспорта и съобщенията
6.Методи Методиевзаместник-министър на финансите
7.д-р Бойко Пенковзаместник-министър на здравеопазването
8.Иван Капитановзаместник-министър на земеделието и храните
9.генерал-лейтенант Цанко Стойковзаместник-министър на отбраната
10.Калин Цековзаместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване”

 

СЕКРЕТАРИАТ

 СлужителДлъжностТелефонЕлектронна поща
1.Данчо Дяковсекретар940 28 42d.dyakov@government.bg
2.д-р Елена Баковадържавен експерт940 28 42e.bakova@government.bg
3.Димитър Ивановглавен специалист940 28 13dp.ivanov@government.bg
4.Бенко Ламбевглавен специалист940 20 66b.lambev@government.bg

Състав на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

ЗАПОВЕД Р-73 от 29.04.2024 г.

Запази като:

.pdf