Състав на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Съпредседатели

1.Никола Стояновслужебен министър на икономиката и индустрията
2.Димитър Стояновслужебен министър на отбраната

Секретар

3.Димитър Бучковсъветник към политическия кабинет на министър-председателя

Членове

4.Ирина Щоновазаместник -министър на икономиката и индустрията
5.Катерина Граматиковазаместник-министър на отбраната
6.Венцислав Катиновзаместник-министър на вътрешните работи
7.Велислава Петровазаместник-министър на външните работи
8.Александър Свраковзаместник-министър на финансите
9.Николай Найденовзаместник-министър на транспорта и съобщенията
10.Николай Шушковзаместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
11.д-р Александър Златановзаместник-министър на здравеопазването
12.Валентин Чамбовзаместник-министър на земеделието
13.Еленко Божковзаместник-министър на енергетиката
14.генерал-лейтенант Михаил Поповзаместник-началник на отбраната
15.Асен Асеновпредседател на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”
16.Асен Тутековзаместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“
17.Станислав Станчевзаместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”

Резервни членове:

1.Янко Топаловзаместник-министър на икономиката и индустрията
2.Теодора Генчовсказаместник -министър на отбраната
3.Емил Ганчевзаместник-министър на вътрешните работи
4.Костадин Коджабашевзаместник-министър на външните работи
5.Катя Ивковазаместник-министър на здравеопазването
6.Ангелина Тодорова-Боневазаместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
7.доц. д-р Крум Неделковзаместник-министър на земеделието
8.генерал-лейтенант Цанко Стойковзаместник-началник на отбраната
9.Румен Георгиевзаместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”
10.Калин Цековзаместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване”

 

СЕКРЕТАРИАТ

 СлужителДлъжностТелефонЕлектронна поща
1.Димитър Бучковсекретар940 28 42d.buchkov@government.bg
2.д-р Елена Баковадържавен експерт940 28 42e.bakova@government.bg
3.Димитър Ивановглавен специалист940 28 13dp.ivanov@government.bg
4.Бенко Ламбевглавен специалист940 20 66b.lambev@government.bg

Състав на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

ЗАПОВЕД No Р-90 / 11.05.2023 г.

Запази като:

.pdf

Указ № 27 за назначаване на служебно правителство от 3 февруари 2023 г. 

Запази като:

.pdf

ЗАПОВЕД № Р-29 от 22.02.2023г. относно: поименния състав на членовете на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките 

Запази като:

.pdf