Ограничения и забрани

ПМС 91/ 2001 Списък на държавите и организациите, спрямо които Р България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и на свързано с него оборудване, в съответствие с резолюции на СС на ООН и решения на ЕС и на ОССЕ

Запази като:

.pdf

Иран

Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета от 19 април 2007 година относно ограничителни мерки срещу Иран

Запази като:

.pdf

Регламент (ЕО) № 1110/2008 на Съвета от 10 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

Запази като:

.pdf

Решение на Съвета от 23 юни 2008 година за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителните мерки срещу Иран

Запази като:

.pdf

Регламент (ЕО) № 219/2008 на Комисията от 11 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран

Запази като:

.pdf

Регламент (ЕО) № 116/2008 на Комисията от 28 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран

Запази като:

.pdf

Постановление № 83 от 13 април 2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23 декември 2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27 февруари 2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран

Запази като:

.pdf