Стратегии и програми

ПРОГРАМА за работа на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за 2019 г.

Запази като:

.pdf

ПРОГРАМА за работа на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за 2018 г.

Запази като:

.pdf

ПРОГРАМА за работа на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за 2015 г.

Запази като:

.pdf

ПРОГРАМА за работа на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за 2014 г.

Запази като:

.pdf

Извлечение от протокол № 21 от заседанието на МС на 30 май 2012 година

Запази като:

.pdf

Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично - индустриална база

Запази като:

.pdf

Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната

Запази като:

.pdf

Концепция - технологични области, подобласти и технологии за прилагане на "Стратегия за изследвания и технологии в сигурноста на отбраната"

Запази като:

.pdf