Заявления

Заявление, образец № 1, съгласно чл. 14 и чл. 16 от ЗЕКПСОИТДУ, за издаване на:

  1. лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната;
  2. лиценз за транспортиране на продукти свързани с отбраната, от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България;
  3. удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната.

Запази като:

.pdf
.doc

Заявление, образец № 5, съгласно чл. 15 от ЗЕКПСОИТДУ, за издаване на сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната

Запази като:

.pdf
.doc

Заявление, образец № 7, съгласно чл. 17 от ЗЕКПСОИТДУ, за издаване на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбраната между две трети страни

Запази като:

.pdf
.doc

Образци на издавани документи

Образец № 2, съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ, на лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната

Запази като:

.pdf

Образец № 3, съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ, на лиценз за транспортиране на продукти свързани с отбраната, от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България

Запази като:

.pdf

Образец № 4, съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ, на удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

Запази като:

.pdf

Образец № 6, съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ, на сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната

Запази като:

.pdf

Образец № 8, съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ, на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбраната между две трети страни

Запази като:

.pdf