Лиценз за транспортиране на продукти свързани с отбраната от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България – чл. 7 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 2, ал. 2 от ПрПрЗЕКПСОИТДУ

Фирма № на документ # Валиден от Валиден до До Статус
авиостарт "АВИОСТАРТ" ООД 03.09-138-2/09.12.2021 2021-12-09 09.12.2021 2026-12-09 09.12.2026 1
карго ер "КАРГО ЕР" ООД 03.09-76-2/05.08.2021 2021-08-05 05.08.2021 2026-08-05 05.08.2026 1
компас карго еърлайнс "КОМПАС КАРГО ЕЪРЛАЙНС" ЕООД 03.09-92-2/09.12.2020 Изм. №1/13.10.2021/13.10.2021 2021-10-13 13.10.2021 2025-12-09 09.12.2025 1
мзс "МЗС" ООД 03.09-111-2/08.09.2023 2023-09-08 08.09.2023 2024-09-08 08.09.2024 1
тст-77 "ТСТ-77" ООД 03.09-140-2/24.02.2021 2021-02-24 24.02.2021 2026-02-24 24.02.2026 1