Лиценз за транспортиране на продукти свързани с отбраната от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България – чл. 7 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 2, ал. 2 от ПрПрЗЕКПСОИТДУ

Актуална справка на издадените и валидни притежатели на лицензи, удостоверения и сертификат по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Запази като:

.pdf
.xls
Фирма № на документ # Валиден от Валиден до До Статус
авио делта "Авио Делта" ООД 03.09-80-2/16.09.2015 2015-09-16 16.09.2015 2020-09-16 16.09.2020 1
авиостарт "Авиостарт" ООД 03.09-138-2/09.12.2021 2021-12-09 09.12.2021 2026-12-09 09.12.2026 1
ем ви ен трейд "Ем Ви Ен Трейд" ООД 03.09-60-2/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
ители-б "Ители-Б" ООД 03.09-62-2/25.07.2017 2017-07-25 25.07.2017 2022-07-25 25.07.2022 1
карго ер "Карго ер" ООД 03.09-44-2/30.03.2016 2016-03-30 30.03.2016 2021-03-30 30.03.2021 1
мобиле "Мобиле" ООД 03.09-56-2/25.05.2018 2018-05-25 25.05.2018 2023-05-25 25.05.2023 1
роуз еър "Роуз еър" ООД 03.09-88-2/18.09.2017 2017-09-18 18.09.2017 2022-09-18 18.09.2022 1
тст-77 "ТСТ-77" ООД 03.09-16-2 / 24.02.2016 Изм. № 1 //28.03.2017 2017-03-28 28.03.2017 2021-02-24 24.02.2021 1