Годишни доклади

Годишни доклади на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2022 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет 

Запази като:


Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2021 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет 

Запази като:


Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2020 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет 

Запази като:


Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2019 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет 

Запази като:


Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет 

Запази като:


Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет 

Запази като:


Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет 

Запази като:


Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2015 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет 

Запази като:


Доклад на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2014 г.

Запази като:

.pdf

Доклад за дейността на съвета през 2013 година

Запази като:


Доклад за дейността на съвета през 2012 година

Запази като:


Годишни доклади на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната за изпълнението на Закона за ескпортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

Доклад за дейността на съвета през 2011 година

Запази като:


Доклад за дейността на съвета през 2010 година

Запази като:


Доклад за дейността на съвета през 2008-2009 година

Запази като:


Доклад за дейността на съвета през 2007 година

Запази като:


Доклад за дейността на съвета през 2006 година

Запази като:


Доклад за дейността на съвета през 2005 година

Запази като:

.pdf