Устройствени документи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 25 юни 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

Запази като:

.pdf