Сертификат за получател на продукти свързани с отбраната – чл. 6, ал. 8 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 2, ал. 4 от ПрПрЗЕКПСОИТДУ

Актуална справка на издадените и валидни притежатели на лицензи, удостоверения и сертификат по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Запази като:

.pdf
.xls
Фирма № на документ # Валиден от Валиден до До Статус
авер трейдинг "АВЕР Трейдинг" ООД 03.09-176-3/31.01.2020 2020-01-31 31.01.2020 2025-01-31 31.01.2025 1
енерсис "ЕнерСис" АД 03.09-122-4/ 28.10.2015 Изм. №1 / 27.01.2016/27.01.2016 2016-01-27 27.01.2016 2018-10-28 28.10.2018 1