Сертификат за получател на продукти свързани с отбраната – чл. 6, ал. 8 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 2, ал. 4 от ПрПрЗЕКПСОИТДУ

Фирма № на документ # Валиден от Валиден до До Статус
бианор сървисиз "БИАНОР СЪРВИСИЗ" ЕООД 03.09-34-4/03.10.2022 2022-10-03 03.10.2022 2027-10-03 03.10.2027 1