Сертификат за получател на продукти свързани с отбраната – чл. 6, ал. 8 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 2, ал. 4 от ПрПрЗЕКПСОИТДУ

Фирма № на документ # Валиден от Валиден до До Статус
бианор сървисиз "БИАНОР СЪРВИСИЗ" ЕООД 03.09-93-4/27.10.2023 2023-10-27 27.10.2023 2026-10-27 27.10.2026 1