Международно отбранително - икономическо и научно - техническо сътрудничество във връзка с отбраната и сигурността на страната

Технологични области, подобласти и технологии за прилагане на "Стратегия за изследвания и технологии в сигурноста на отбраната

Запази като:

.pdf