ОДОБРЕН Е ДОКЛАДЪТ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Документът е в изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, и се отнася за 2015 г.

През миналата година междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 11 заседания, на които са разгледани 131 заявления и са издадени 183 лицензи, удостоверения за регистрация и сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната и 10 изменения към тях.

Отказано е издаването на един лиценз за износ и внос и два сертификата за получател на продукти, свързани с отбраната. Спряно е и действието на два лиценза за износ и внос и на две удостоверения за регистрация за трансфер.

Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.