Правителството одобри годишния доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за 2017 г. През миналата година Съветът е провел 7 заседания, на които са издадени 124 лицензи и удостоверения за регистрация за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната и 11 изменения към тях. Спряно е действието на 2 лиценза и на 6 удостоверения за регистрация. Прекратено е 1 удостоверение за регистрация на трансфер на продукти, свързани с отбраната. Възстановено е действието на 2 лиценза и на 5 удостоверения за регистрация. Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.