Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г.

През миналата година Междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 8 заседания, на които са разгледани 94 заявления на фирми и са издадени 93 лиценза и удостоверения за регистрация за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната и 27 изменения към притежавани лицензи и удостоверения за регистрация.

Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.